četvrtak, 17. novembar 2022 / 23. rebi'u-l-ahir 1444

SAFF

Kako islam vidi šefa države?

Piše: dr. Muhamed el-Gazali / Preveo i prilagodio: Abdusamed Nasuf Bušatlić Uzvišeni Allah naredio je Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem, da obznani ljudima: ”Reci: Ja