Dozvoljeno je sadekatu-l-fitr usmjeriti u pomoć izgladnjelom narodu Somalije

840

Aktuelna pitanja i dileme

Pripremio: mr. Semir Imamović

Sadekatu-l-fitr za stanovnike Somalije

Da li je dozvoljeno dati sadekatu-l-fitr u svrhu pomoći narodu Somalije?

Dr. Salah es-Savi

Hvala Allahu i neka je mir i spas na posljednjeg Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem.  Osnova je, kada je sadakatu-l-fitr u pitanju, da se on daje u mjestu boravka, međutim dozvoljeno je u vanrednim okolnostima, stanju prijeke potrebe i ako to opći interesi nalažu, njegovo transferiranje iz jednog u drugo mjesto, kao što je to u slučaju Somalije, koju je zahvatila nezapamćena glad i suša, i čijim stanovnicima je svaka pomoć, pa i ona data u svojstvu sadekatu-l-fitra, itekako dobrodošla. Molim Uzvišenog Allaha da od naroda Somalije otkloni nedaću i njihovu teškoću zamijeni olakšanjem. Dakle, dozvoljeno je sadekatu-l-fitr, kao i ostale vrste dobrovoljne i obavezne milostinje (sadake), usmjeriti u projekat pomoći izgladnjelom narodu Somalije. A Allah najbolje zna. (www. el-wasat.com).

Propušteni dani posta tokom hajza

Selam alejkum. Imam jedno pitanje. Pošto dane kad sam bila u hajzu nisam napostila, jer to nisam znala kao dijete da treba (a u pitanju je 8 ramazana čije dane nisam napostila), da li trebam sve te dane napostiti ili to treba drugačije?

Dr. Enes Ljevaković, fetva-i-emin

Esselamu alejkum! Dane koje žena propusti postiti tokom ramazana zbog hajza ili nifasa dužna je napostiti kada to bude u stanju. Ti dani se ne moraju napostiti u kontinuitetu. Ukoliko osobe ne bude u stanju napostiti propuštene dane zbog bolesti, slabosti i sl. može umjesto posta platiti fidju: za svaki propušteni dan nahraniti jednog siromaha (oko 10 KM). (Izvor: www.rijaset.ba)

Intimni odnos u ramazanu

Da li se mužu i ženi, koji s opravdanim razlogom prekinu post u ramazanu, konkretno mislim na nepodnošljivu glad i žeđ, umor, dozvoljava intimni odnos? Ako su već imali intimni odnos, da li su time oskrnavili svetost mjeseca ramazana i da li su se dužni iskupiti se zbog toga?

Vijeće za fetve islamskog portala www.islamweb.net

Nije dozvoljeno prekinuti ramazanski post osim u slučaju postojanja opravdanog razloga. Glad, žeđ i umor smatraju se opravdanim razlogom samo ukoliko prevazilaze ljudske fizičke mogućnosti, ljudski život izlažu opasnosti ili negativno djeluju na čovjekovo fizičko i mentalno zdravlje. Ako se, dakle, radi o spomenutom stepenu gladi i žeđi, a na što i samo pitanje aludira, u tom slučaju dozvoljeno je prekinuti post, i propušteni dan napostiti nakon ramazana, smatrajući da je time ispoštovan princip postupanja u skladu sa vlastitim mogućnostima, ustanovljen kur'anskim ajetom: ”Allah nikoga ne opterećuje preko mogućnosti njegovih.” (prijevod značenja, El-Bekare, 286.). Post je po svojoj prirodi takav da izaziva žeđ, glad i umor, ali u prihvatljivoj i podnošljivoj mjeri, nerealno je očekivati od njega nešto drugo, a šerijatski neprihvatljivo je prekinuti post prilikom i najmanje fizičke poteškoće. Onaj ko to uradi, učinio je grijeh, zbog kojeg se mora iskreno pokajati, ostatak dana se ustegnuti od hrane i pića, a propušteni dan napostiti. U slučaju opravdanog prekida posta, postač, prema mišljenju značajnog dijela islamske uleme, nije dužan ostatak dana ostavljati jelo i piće, i dozvoljeno mu je sve što je dozvoljeno nepostaču, pa i intimni odnos, pod uvjetom da i muž i žena spadaju u jednu od kategorija kojima je dozvoljeno prekinuti post, ili su, u osnovi, oslobođeni obaveze posta. Međutim, ako supruga posti, muž nema pravo od nje tražiti intimni odnos, štaviše time svjesno upada u grijeh, a ona je obavezna da mu se, u skladu sa svojim mogućnostima, usprotivi i odupre ukoliko bi to tražio od nje, u protivnom smatrat će se njegovim saučesnikom u grijehu, i dužna je, kao i on, u svrhu iskupa, postiti šezdeset uzastopnih dana. (Napomena: Pravnici šafijske škole, i dio hanbelijskih pravnika smatra da žena, u slučaju da dođe do odnosa, uz pristanak s njene strane, nije dužna učiniti keffaret, grješnički iskup, obrazlažući to činjenicom da se hadis, koji govori o keffaretu, ni nakoji način ne dotiče pitanja ženinog iskupa. Naime, Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je naredio čovjeku koji je općio sa ženom u ramazanu, da učini keffaret (oslobodi roba, ili posti dva mjeseca uzastopno ili nahrani 60 siromaha), a nije mu rekao da isto to prenese i svojoj suprugi. Upitan o tome Ahmed je rekao: ”Nismo čuli da o tome postoji bilo kakva predaja.” www.islamweb.net).

Post i pumpica za astmu

Esselamu alejkum! Može li postiti osoba koja koristi pumpicu za astmu, redovno
ili u trenucima potrebe? Ako ne, šta je dužna uraditi?

Dr. Enes Ljevaković, fetva-i-emin

Esselamu alejkum! Po pretežnom mišljenju uleme, upotreba pumpice za astmu ne kvari post, jer se njome ne ubacuje hrana, piće i sl. u želudac. Ona samo olakšava disanje i ništa drugo. (Izvor: www.rijaset.ba)

Žena bez hidžaba i post

Esselamu alejkum! Da li je ispravan post ženi koja neće da nosi hidžab odnosno neće da se oblaci po islamskim propisima ?

Dr. Enes Ljevaković, fetva-i-emin

Esselamu alejkum! Žena koja se ne oblači po islamskim propisima dužna je postiti. Grijeh zbog neislamskog odijevanja ne povlači za sobom automatsku neispravnost posta, namaza i ostalih ibadeta. Bog nagrađuje za dobra djela, oprašta i kažnjava za grijehe; to je u Njegovoj ingerenciji. Čije će djelo biti kabul samo On zna. Ne možemo onom ko griješi u nečemu (a svako u nečemu griješi) osporiti pravo i obavezu da izvršava bilo koji ibadet i da se nada Božijoj milosti. Bog nikoga nije isključio iz svoje milosti osim šejtana i onih koji umru kao mušrici. On neće oprostiti, kako kaže u Kur'anu, da mu se širk čini, a oprostit će kome hoće mimo toga grijeha. (Izvor: www.rijaset.ba)

Iznos i vrijeme davanja iskupa (fidje)

Bolujem od hroničnog oboljenja i prema mišljenju medicinskih stručnjaka, koje sam konsultirao, post bi samo dodatno pogoršao moje stanje. Da li mi je, pošto sam svjestan da neću moći postiti, dozvoljeno unaprijed dati fidju (iskupninu) za cijeli ramazan, ili moram čekati da prođe ramazan pa tek onda dati fidju? Također me interesuje, da li se kompletan iznos fidje može dati samo jednoj osobi, ili je ipak potrebno da to bude 30 siromaha, za svaki dan ramazana po jedan? Da li višečlana siromašna porodica iam status jednog siromaha ili više njih?

Vijeće za fetve islamskog portala www.islamweb.net

Bolest, zbog koje je, umjesto posta, dozvoljeno preći na fidju (iskupninu), je bolest nakon koje se čovjek ne nada ozdravljenju, dok je bolesnik koji se nada ozdravljenju dužan, propuštene dane ramazana, napostiti, i u tome je razlika između ove dvije vrste bolesti. Na ovu razliku jasno ukazuje 184. ajet sure El-Bekare, u kojem se pored bolesnika, spominje i kategorija onih koji nikako ne podnose post. Prema mišljenju Ibn Abbasa, u ovu kategoriju, spadaju starac i starica i hronični bolesnik. Njima Kur'an, umjesto posta, propisuje fidju (iskupninu). Kaže Uzvišeni, u prijevodu značenja: ”i to neznatan broj dana; a onome od vas koji bude bolestan ili na putu – isti broj drugih dana. Onima koji ga jedva podnose – otkup je da jednog siromaha nahrane. A ko drage volje da više, za njega je bolje. A bolje vam je, neka znate, da postite.” (El-Bekare, 184.). Fidju nije dozvoljeno dati prije nastupanja vremena u kojem je dozvoljeno koristiti olakšicu, tj. prije zore, jer sa pojavom zore nastupa i obaveza posta ali i olakšica ostavljanja posta za one koji iz opravdanog razloga nisu dužni postiti. Prema tome, osoba koja je trajno oslobođena obaveze posta, kao što je hronični bolesnik, kada je u pitanju fidja (iskup), može posupiti na jedan od dva načina: prvi je, da svaki dan, nakon nastupanja zore ili na kraju dana, dā fidju za taj dan, a drugi, da na kraju mjeseca ramazana dā fidju za cijeli mjesec. O ovome govori poznati šafijski pravnik Er-Remli u Nihajetul-muhtadžu. Prema El-Merdaviju i Stalnoj komisiji za fetve…

Preuzmite BESPLATNO najnoviji broj SAFF-a (broj 298) ovdje