Izrada, prodaja i reklamiranje elektronskih igara

2869

Pitanje: Bavim se izradom i prodajom elektronskih igara za PC i mobitele. S tim u vezi ima dva pitanja: prvo, da li je to dozvoljeno, a drugo, da li je dozvoljeno, u sklopu tih igara, stavljati reklame različitih firmi korištenjem usluge Google AdSensa, i iste naplaćivati?

Vijeće za fetve islamskog portala www.islamweb.com

Odgovor: Hvala Allahu i neka je salavat i selam na Allahovog poslanika, njegovu časnu porodicu i ashabe.
Sa šerijatsko-pravnog stajališta ne postoji nikakva zapreka za izradu, prodaju i reklamiranje elektronskih igara koje u sebi ne sadrže ništa što se kosi sa islamskim učenjem, kao što su slike obnaženih žena ili muškaraca, promicanje zabludjelih ideja i shvatanja, psovke i sl. Obzirom da ti naplaćuješ zakup reklamnog prostora, to je sa šerijatsko-pravne strane poptuno legitimno i zarada koju ostvariš tim putem je halal (dozvoljena). Ono što donekle može predstavljati problem jesu reklame firmi koje se bave zabranjenim (haram) poslovima (kamata, prodaja alkohola). Takve reklame nije dozvoljeno naplaćivati, i potrebno je učiniti sve da se onemogući njihovo pojavljivanje i prikazivanje na ekranu za vrijeme igre.