Neka Kur’an bude naš identitet

1041

Kutak mudrosti

Poštovani čitaoci, nadam se da vam se dopada rubrika “Kutak mudrosti” i da ćemo se radi Allahovog zadovoljstva družiti i u narednim izdanjima. U prvom krugu tekstova obradili smo nekoliko mudrih izreka i priča. Nismo počeli sa Kur’anom ili hadisima da se ne bi pomislilo da je to klasična vjerska tema tefsira ili hadisa. Ali, van svake sumnje jeste da, kada je riječ od mudrosti, preteča pripada Allahovim riječima, a zatim riječima Poslanika, a.s.

Piše: Abdulmelik Bašić

Mudrost je Allahovo savršeno svojstvo, a El-Hakim – Mudri, jedno je od Njegovih lijepih imena. U malo kojoj suri, na malo kojoj stranici Kur’ana nećemo naći Njegovo ime El-Hakim, najčešće uz ime El-Aziz, npr.: “…ve huvel-azizul-hakim” – “…i On je Silni i Mudri”, ili: “…ve kanellahu azizen hakima” – “…a Allah je Silan i Mudar”. U Kur’anu ima dosta ajeta koji završavaju sa imenom El-Hakim – Mudri, uz ime El-Habir (Sveznajući, Iskusni, o svemu obaviješteni), npr.: “…ve huvel-hakimul-habir” – a On je Mudri, Sveznajući! (El-En‘am, 17).

Drugi dokaz jeste taj da je Uzvišeni Allah Svoju knjigu Kur’an, na mnogo mjesta, jasno nazvao i opisao mudrom, što zna svako iole upućen u kur’ansku nauku. Tako suru Junus, Allah, dželle šanuhu, počinje rječima: “Elif-lam-ra. Ovo su ajeti mudre Knjige” (Junus, 1), a u suri Jasin zaklinje se “Kur’anom mudrim”.  Najveća mudrost i najveći izvor mudrosti dostupan ljudskom rodu jeste Objava njihovog Gospodara, koji govori iz znanja o svemu i moći nad svime.

To je govor koji nije slučajno izrečen, riječi koje nisu slučajno poredane u surama i ajetima. Naše učenje i izučavanje Kur’ana mora biti protkano tim saznanjem i ubjeđenjem.

Izabrao sam ovaj odlomak iz mudrog Kur’ana samo kao primjer neiscrpne mudrosti Allahovih riječi.

A razlog da se ovaj put opredijelim za ovaj dio jeste što je priča pogodna, što se spominje riječ mudrost na njenom početku i što je Lukman, a.s., poznat i prozvan po mudrosti.

Stoga je više nego usputno uzeti ovaj pasus da bismo se napojili sa ovog nepresušnog vrela mudrosti.

Uzet ćemo samo osam ajeta od 12. do 19. ajeta sure Lukman, odnosno jednu, 412. stranicu Kur’ana, a to i jeste zaokružena priča o Lukmanu i njegovom savjetovanju svoga sina. U prošlom broju obradili smo 12. i 13. ajet sure Lukman.

Mudri očinski savjeti

16. ajet: “O sinko moj, dobro ili zlo, teško koliko zrno gorušice, bilo u stijeni ili na nebesima ili u zemlji, Allah će na vidjelo iznijeti, jer Allah zna najskrivenije stvari, On je Sveznajući.”

Ponovo se Lukman direktno obraća sinu. Allah Uzvišeni prenosi koje je mudre, očinske savjete Lukman upućivao svome sinu. Nakon pozivanja u tevhid i upozorenja na širk, zatim podrobnog objašnjenja važnosti i kakvoće odnosa roditelja i djece u oba smjera, na red dolazi sažeto iznošenje Allahovih svojstava po kojima u Njega vjerujemo i svoj život uređujemo…

Preuzmite BESPLATNO najnoviji broj SAFF-a (broj 342 / 343) ovdje