ponedjeljak, 16. maj 2022 / 15. ševval 1443

SAFF

Prof. Goran Kovačević: Napadi u Zvorniku i Rajlovcu nisu terorizam

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Goran Kovačević, docent na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu, u razgovoru za Faktor govorio je o terorizmu u BiH i svijetu te sigurnosnoj situaciji u našoj zemlji.. On je decidno izjavio da napadi u Zvorniku i Rajlovcu nisu teroristička djela.

“BiH je ugrožena terorizmom sporadično. Čak je i zanemariva ugroženost sigurnosti BiH od strane terorizma. Svi slučajevi koji su se desili u BiH, a koji su okarakterizirani kao terorizam, većinom nisu takvi. Prvo Zvornik, koji je jako medijski popraćen, zatim Rajlovac, gdje također nije u pitanju krivično djelo terorizma. Negdje imaju zvanični izvještaji koji se ipak trebaju uzeti u obzir. Tužilaštvo je jedini organ koji je nadležan da kaže da li se u određenom slučaju radi o terorizmu ili ne. Ono što su političari i razni funkcioneri govorili se ispostavilo netačnim. Bugojno je bio teroristički napad koji je imao smrtnu posljedicu. Napad na Ambasadu SAD-a od Mevlida Jašarevića je definicijski terorizam, a po posljedici je zanemariv. BiH nije ugrožena od terorizma. Druga je stvar kakav se politički konstrukt stvara u vezi s tim. Zvanične statistike BiH i njenih institucija su upitne. Imate Ministarstvo sigurnosti koje je, mislim 2004. godine, izdalo dokument koji je bio usmjeren prema našim koalicionim partnerima u borbi protiv terorizma, gdje je evidentirano 10.000 lica koja su sigurnosno interesantna, pa je kasnije taj broj smanjen, kada je bivši direktor Obavještajno-sigurnosne agencije rekao da je to 3.000. Zatim imamo izvještaj Ministarstva unutrašnjih poslova FBiH, koji govori o 130 osoba koje bi trebale da predstavljaju neku prijetnju”.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
PREPORUKA