Vojno vijeće iračkih mudžahida IDIŠU: Nećemo tolerisati Vaše sektaško ponašnje

2693

U svom prvom zvaničnom proglasu protiv IDIŠ-a, Vojno vijeće sunijskih plemena obznanilo je da neće tolerisati njihovo sektaško ponašanje i šteteno djelovanje. ”Glavni i osnovni razlog pobune sunijskih plemena je otklanjanje svih oblika sektaškog nasilja i nepravde, koje se već godinama provodi nad našim narodom, i učinit ćemo sve da spriječimo iste te pojave u našim redovima” – kaže se u Proglasu. Vijeće se oštro protivi svim oblicima teroriziranja građana, bez obzira na etničku i vjersku pripadnost i odbacuje svaku alternativu koja će ugroziti ljudske slobode i nametnuti iračkom narodu oblik vladavine koji nema ni vjersko ni povjesno uporište.