Žene sa Kosova koje su se pridružile ISIL-u rodile 40 djece

1134

Na osnovu podataka policije Kosova, na ratom zahvaćene teritorije Sirije i Iraka sa Kosova je od 2012. godine otišlo i 58 djece, a tamo je rođeno još 40. Osim 58 djece koja su sa svojim roditeljima boravila u zonama sukoba, prema podacima koje je osigurao portal “Metro” iz policije Kosova, radi se oko 40 druge djece koja su tamo rođena, od kojih su neka u međuvremenu i preminula u oblasti sukoba. U međuvremenu, broj osoba koje se vraćaju na Kosovo je 133, uključujući 123 muškarca, sedam žena i troje djece. Poginulih je 76, 73 muškarca, dvije žene i jedno dijet.

(Info-ks.net)