utorak, 29. novembar 2022 / 5. džumade-l-ula 1444

SAFF

Mehaj: „Vojska Republike Kosovo je sa vama“

„Vojska Republike Kosovo je sa vama“, poručio je kosovski ministra odbrane Armenda Mehaja. Garantuje „suverenitet zemlje“ i „zaštitu života“ svih građana, bez obzira na etničku