Admir ef. Husić, imam džemata Ikre u Minhenu postao kurra hafiz

2138

Piše: Almir Botonjić
Islamska zajednica Bošnjaka u Njemačkoj postala je bogatija za jednog kurra hafiza. Naime hafiz Admir ef. Husić savladavši svih sedam kiraeta po Šatibijji dobio je idžazetnamu sa lancem prenosilaca do Poslanika sallallahu alejhi ve sellem, i time dobio titulu kurra hafiza. Muhaffiz mu je bio šejh Hišam Džemal Hajdere iz Tante u Egiptu. Hafiz Admir je rodom iz Maglaja. Rođen je u Doboju 23. 4. 1981. U Maglaju je završio Opću Gimnaziju. Hifz Kur’ana Časnog je pred Komisijom za polaganje hifza Rijaseta islamske zajednice u Bosni i Hercegovini položio 2010. godine. U Rijadu, u Kraljevini Saudijskoj Arabiji je završio Institut za arapski jezik i Odsijek za islamske nauke pri Pedagoškom fakultetu na Univerzitetu kralja Sauda. Govori tri strana jezika: arapski, njemački i engleski. Nakon priznavanja džemata Ikre od strane IZBNj ovo je druga velika radost u Minhenu.