utorak, 5. decembar 2023 / 21. džumade-l-ula 1445

SAFF

U borbi između istine i laži nema neutralnih

Piše: šejh Selman el-Avde /Preveo i prilagodio: Abdusamed Nasuf Bušatlić Sve na ovome svijetu, uključujući ljudske hirove, djela i mišljenja, koleba se i opredjeljuje između