srijeda, 4. oktobar 2023 / 19. rebi'u-l-evvel 1445

SAFF

Kako se nositi sa krizama?

Piše: šejh Selman el-Avde / Preveo i prilagodio: Abudusamed Nasuf Bušatlić Još od ranog djetinjstva, dok smo usvajali prva znanja o poeziji i prozi, razgovarali

Kad se pokvari vladar, pokvari se i narod

Piše: Abdusamed Nasuf Bušatlić Ibn Esir i drugi muslimanski historičari zabilježili su predaju u kojoj se navodi: ”Kada bi se, u vrijeme Hadžadža ibn Jusufa,