SAFF

Ko odvoji vjeru od politike, zalutao je

Facebook
Twitter
WhatsApp

Piše: šejh Muhamed ibn Salih el-Usejmin / Preveo i prilagodio: Abdusamed Nasuf Bušatlić

Islam je zakon (Šerijat) i politika, i ko god pravi razliku između politike i Šerijata, zalutao je. U islamu postoji politika ponašanja i odnosa prema Allahu – objašnjenje ibadeta i načina približavanja Allahu -, politika čovjeka prema njegovoj porodici, prema komšijama, prema rođacima, prema prijateljima, prema učenicima, prema učiteljima i profesorima, i sve ove kategorije zahtijevaju posebnu politiku i odnos prema njima.

Zatim, politika prema nevjernicima, politika prema onima s kojima su muslimani u ratu, politika prema onima s kojima je sklopljeno primirje, prema štićenicima (ehluz-zimme) islamske države, itd.

Islam je detaljno objasnio prava svih skupina i naredio nam da se prema njima ponašamo onako kako je Šerijatom propisano, jer je vjera (ed-din) šerijatska politika i ko god odvoji vjeru od politike, zalutao je.

Islamski šerijat je politika u pravom smislu riječi. To je politika za ljude u njihovim ibadetima i u njihovim međusobnim odnosima. To je ono što se u naše vrijeme zove diplomatija i ko god odvoji politiku od Šerijata napravio je veliku grešku. Sav Šerijat je politika i najviši stepen diplomatije, jer je od Uzvišenog Allaha, i on savršeno uređuje i reguliše sve ljudske odnose. Čitajte suru Et-Tevba i vidjet ćete najviši stepen politike u odnosima između nevjerničkih i muslimanskih zemalja.

Šerijatski zakon reguliše odnose između ljudi, kao što reguliše odnose između ljudi i Stvoritelja, a istinski Allahov rob je onaj koji slijedi Allahove propise u odnosima prema Allahu i prema ljudima. A onaj ko slijedi Allahove propise u pogledu ibadeta i odnosa prema Allahu, a ne primjenjuje propise Šerijata u međuljudskim odnosima (u ovosjetskim stvarima i poslovima), on slijedi svoju strast, a ne Allahov zakon.

Facebook
Twitter
WhatsApp

PREPORUKA