SAFF

Nečisti savez između tri pokvarene vrste ljudi

Facebook
Twitter
WhatsApp

Piše: šejh Jusuf el-Kardavi / Preveo i prilagodio: Abdusamed Nasuf Bušatlić

Kur'an nam otkriva nečisti savez između tri pokvarene vrste ljudi.

Prvi je vladar tiranin koji je sebe proglasio božanstvom, koji se osilio na Allahovoj zemlji, porobio ljude i zavladao nad njima, a oličen je u faraonu.

Drugi je politički karijerist i egoista koji koristi svoju inteligenciju i iskustvo u službi vladara tiranina, da bi učvrstio njegovu vlast i pridobio svoj narod da mu se pokori, a oličen je u Hamanu.

Treći je kapitalista ili biznismen koji ima koristi od tiranske vladavine, pa je podržava određenim dijelom svoga kapitala da bi zaradio više novca od znoja i krvi cijelog naroda, a oličen je u Karunu.

Kur'an spominje ovo opasno ”trojstvo” koje je povezano grijehom, nepravdom i nasiljem, i njihovo suprostavljanje Musau, alejhi selam, i odbijanje njegovog poziva u vjeru u jednog Boga, Allaha, dželle šanuhu, sve dok nisu doživjeli poniženje i bolnu kaznu još na dunjaluku.

Uzvišeni Allah, objavio je: ”Mi smo poslali Musaa sa znamenjima Našim i dokazom jasnim faraonu i Hamanu i Karunu, ali su oni rekli: ‘Čarobnjak i lažov!'” (El-Gafir, 23.-24.) Zatim: ”I Karuna i faraona i Hamana; Musa im je jasne dokaze donio, ali su se oni na Zemlji oholo ponijeli i kaznu nisu izbjegli.” (El-Ankebut, 39.)

Čudno je da je Karun bio iz Musaovog, alejhi selam, a ne iz faraonovog naroda, ali je i pored toga tlačio svoj vlastiti narod i pridružio se njihovom neprijatelju faraonu.

I faraon ga je prihvatio, što je jasan dokaz da su materijalni interesi ono što ih je spojilo uprkos njihovim različitim nacionalnostima i porijeklu.  

Facebook
Twitter
WhatsApp

PREPORUKA