SAFF

Ko se osloni na Svemoćnog, on postaje moćan i nepobjediv

Facebook
Twitter
WhatsApp

Piše: Abdusamed Nasuf Bušatlić

Spominjući drevni narod Ad, Uzvišeni Allah, objavio je: Ad se bez ikakva osnova bio na Zemlji uzoholio. “Ko je od nas jači?” – govorili su. A zar nisu znali da je Allah, koji ih je stvorio, jači od njih – a i znamenja Naša su poricali.(Fussilet, 15.)

Mnogi historičari i istraživači smatraju narod Ad najstarijim arapskim narodom. Teško je precizno odrediti u kojem periodu su živjeli, osim što se zna da su živjeli u području Al-Ahkaf, sjeveroistočno od Hadramevta na jugu pustinje Rub’al-Khali, dok neki učenjaci smatraju da je ovaj narod živio na sjeveru Arapskog poluotoka. O njihovoj snazi ​​i veličini njihovih tijela ispričane su mnoge priče, a ta snaga je upravo bila razlog njihove arogancije i oholosti.

Allah, dželle šanuhu, poslao im je Huda, alejhi selam, kao poslanika iz njihovog naroda, da ih poziva u vjeru u Allaha, i da ih upozori na posljedice nevjerstva, oholosti, nasilja i nepravde, kao što se navodi u ajetima: Za ovo od vas ne tražim nikakve nagrade, mene će Gospodar svjetova nagraditi. Zašto na svakoj uzvišici palate zidate, druge ismijavajući, i podižete utvrde kao da ćete vječno živjeti, a kad kažnjavate, kažnjavate kao silnici? Bojte se Allaha i meni budite poslušni! Bojte se Onoga koji vam daruje ono što znate: daruje vam stoku i sinove, i bašče i izvore. Ja se, doista, bojim za vas na Velikom danu patnje” (Eš-Šu'ara, 127-135.)

Međutim, njih je obmanula i opila njihova snaga i nisu se odazvali na poziv Huda, alejhi selam, niti su poslušali njegove savjete i upozorenja, već su se, kao najmoćniji narod toga vremena, prema drugima odnosili sa bahatošću, nepravdom i tiranijom, želeći ih poniziti i porobiti.

Obmanuti svojom snagom i sposobnostima, oholo i bahato su postavljali pitanje: ”Zar ima neko da je jači od nas?”, zaboravljajući na Uzvišenog Stvoritelja koji ih je stvorio i podario im snagu i moć kojom su se hvalisali i uznosili nad drugim ljudima.

Zašto smo naveli primjer naroda Ad i zašto uopće ova tema? Zato što se primjer (model) oholog i obmanutog naroda Ad ponavlja kroz historiju. Stoga ne čudi da je Allah ovaj narod nazvao ”Prvi Ad” (عاداً الأولى – Ad el-ula), objavivši: ”I da je On drevni (prvi) narod Ad uništio.” (En-Nedžm, 50.) A to znači da postoje i drugi, treći, četvrti, i tako redom, primjeri naroda ”Ad”, poput faraona i njegovog naroda i drugih drevnih naroda, i poput savremenih sila, posebno Amerike i njenog nedonošćeta, cionističke tvorevine Izrael.

Naime, Amerika je “udarna pesnica” globalnog cionizma i njegova vanjska manifestacija. Ona ispunjava interese cionističkog šejtana i njihove planove da kontrolišu svijet. Ona je sve svoje resurse stavila na raspolaganje cionističkom Izraelu, povećavajući njegovu moć, kontrolu i uticaj, a samim time i njegov zulum, teror i zločine.

Pitanje koje je postavio drevni ili prvi Ad: “Ko je od nas jači?”, novi, američko-cionistički ”Ad”, svakodnevno i otvoreno postavlja. Sve američko-cionističke akcije, programi, planovi i imperijalistički ratovi proizlaze iz fatalnog pitanja: Ko je od nas jači?

Savremeni ”Ad” je zaboravio Allahov odgovor na pitanje drevnog Ada: “A zar nisu znali da je Allah, koji ih je stvorio, jači od njih, i zaboravio je kakva je kazna stigla oholi i bezbožni drevni narod Ad.

Svaki narod koji se osili i uzoholi na zemlji, završit će onako kako je završio drevni narod Ad.

Uzvišeni Allah, objavio je: A koliko smo Mi sela i gradova uništili čiji su stanovnici u životu obijesni bili! Eno domova njihovih, malo ko, poslije njih, navrati u njih, Nama su ostali.(El-Kasas, 58.)

Bjelosvjetski moćnici, tirani i zločinci, uništeni su kad su bili na vrhuncu svoje moći, i uništeni su najjednostavnijim i najtrivijalnijim stvarima, i u tome se krije velika pouka za one koji pamet imaju. Mnogo je primjera za to u historiji.

Silnika Nimruda, kojeg je obmanula njegova moć i vlast, pa se proglasio božanstvom, ubio je komarac koji mu je ušao u nozdrve. Vrištao je kao luđak i nije se mogao smiriti dok ga ne bi udarili papučom u glavu. U takvom stanju je ostao dugi niz godina, i u takvom stanju je i umro.

Faraon se utopio i vlastitm nogama je otišao na mjesto svog stratišta. Bio je najmoćniji u svoje vrijeme, najveći silnik koji je prezirao i progonio potlačene ljude, govoreći im: “Ovih je zaista malo i rasrdili su nas, a mi smo svi budni!” (Eš-Šu'ara, 54-55.) I ugušio se u morskim valovima dok je bio u svojoj zlatnoj kraljevskoj kočiji.

Ebu Džehl je uništen dok se zaklinjao pred svojom vojskom, govoreći: ”Tako mi Allaha, nećemo se vratiti dok ne stignemo na Bedr, pa ćemo tamo ostati tri dana, klat ćemo deve, jest ćemo ukusnu hranu i piti vino. Arapi će čuti za nas i nikada nas se neće prestati bojati.”

I Ebu Džehl je stigao na Bedr, kako je rekao, pa ga je Allah kaznio, i umjesto vina ispio je svoju čašu smrti. Završio je onako kako završavaju bezbožni silnici i ohole inadžije.

Cionisti su se danas uzdigli i uzoholili, i u svojoj oholosti ponašaju se krajnje tiranski i zvjerski, krvnički ubijaju, kolju i raseljavaju muslimane Gaze, bez straha od odgovornosti ili adekvatnog odgovora na njihov zločin. To je zato što su uvjereni da Amerika i ostali zapadni svijet stoji uz njih, sa svojim sistemima, oružjem i vojnom opremom, i da su muslimani, a posebno Arapi i njihovi vladari, u dubokom snu iz kojeg ih ne može probuditi ni stravični zločin i genocid nad njihovom braćom i sestrama u okupiranoj Gazi.

Međutim, mi smo uvjereni da je ova zastrašujuća cionističkaoholost i arogancija početak kraja cionističke tvorevine, koji će se desiti na rukama hrabrih pripadnika palestinskih snaga otpora u Gazi, jer se oni oslanjaju na Snažnog i Svemoćnog Stvoritelja, a onaj ko se osloni na Snažnog Stvoritelja, postaje snažan, moćan i nepobjediv. Stoga, nema nimalo sumnje da će savremeni cionsitički ”Ad” završiti onako kako je završio i drveni narod ”Ad”, bez traga i spomena.

Facebook
Twitter
WhatsApp

PREPORUKA