Djeca iz Vrbanjaca se izborila za bosanski jezik!

Vrhovni sud Republike Srpske naredio je uvođenje nacionalne grupe predmeta u OŠ "Sveti Sava" i zapošljavanje ili angažovanje nastavnika povratnika

526

Učenici bošnjačke nacionalnosti iz Vrbanjaca i njihovi roditelji konačno su dobili pravnu bitku koju vode duže od šest godina. Nakon godina i godina povlačenja po raznim sudovima i borbe za uvođenje nacionalne grupe predmeta, uključujući bosanski jezik, u područnu osnovnu školu “Sveti Sava”, Vrhovni sud Republike Srpske prije nekoliko dana donio je odluku u njihovu korist.

U Vrhovnom sudu RS-a saznajemo da je uvažen tužbeni zahtjev i da je utvrđeno da su djeca diskriminisana i da je povrijeđeno njihvo pravo na jednako postupanje u oblasti obrazovanja. Republici Srpskoj i OŠ “Sveti Sava” je naloženo da da uvedu nacionalnu grupu predmeta po bosanskom nastavnom planu i programu Zeničko-dobojskog kantona u FBiH, te da zaposle ili angažuju nastavnike povratnike. Također, Vrhovni sud obavezao je tužene da na ime naknade troškova postupka tužiocima isplate 22.460 KM.

Advokat Haris Kaniža, koji zastupa djecu i roditelje, kaže da je presretan.

– Ovo je povijesna odluka Vrhovnog suda RS-a kada se radi o pravnim pitanjima iz oblasti diskriminacije i nejednakog postupanja, prava na obrazovanje na teritoriji RS-a, pitanja nacionalne grupe predmeta, prava povratnika, u ovom slučaju Bošnjaka. Nisam baš bio preveliki optimista. Više sam, na osnovu dosadašnjeg iskustva, očekivao da bi oni mogli ukinuti ranije presude Osnovnog i Okružnog suda i vratiti na ponovni postupak, rekao nam je Kaniža nakon što smo mu saopćili odluku o kojoj još nije zvanično obaviješten.

(Saff/ Oslobodjenje)