Iz povijesti islama: Dogodilo se 7. i 8.ramazana

2089

Priredio: Abdusamed Nasuf Bušatlić

7. ramazana

1. Proklanjavanje džamije Al-Azhar
Sedmog ramazana 361. h.g. (971. godine po Isau, a.s.), upriličeno je proklanjavanje mesdžida ili džamije na Univerzitetu Al-Azhar u Kairu. Tako je Al-Azhar postao i džamija i Univerzitet, mjesto ibadeta i znanja.
2. Kairo postao glavni grad fatimijske (šiitske) dinastije
Sedmog dana ramazana, 632. h.g., fatimijski halifa El-Muizz proglasio je Kairo glavnim gradom fatimijske (šiitske) države.
3. Otvorena medresa ”Dževherija” u Damasku
Sedmog ramazana, 1281. godine po Isau, a.s., otvorena je medresa El-Dževherija u Damasku, koju je kao vakuf sagradio Nedžmudin Muhamed ibn Abas et-Temimi el-Dževheri. Tu medresu završio je i poznati hanefijski učenjak i kadija, šejh Husamudin er-Razi.

8. ramazana

1. Rodio se Dža'fer es-Sadik
Osmog ramazana, 83. h.g., što odgovara 5. oktobru 702. godine po Isau, a.s., rodio se Dža'fer ibn Muhamed ibn Alijj ibn Husejn ibn Alijj ibn Ebi Talib, poznat kao Dža'fer es-Sadik, jedan od poznatih velikana i učenjaka ummeta, odnosno ehli sunneta vel-džema'ata, iz generacije tabiina.
Dža'fer es-Sadik islamsko znanje je učio pred svojim ocem Muhammedom Bakirom, kao i pred djedom po majci, Kasimom ibn Muhamedom ibn Ebi Bekrom. Osim ovih, njegovi šejhovi i profesori hadisa bili su: Šihab ez-Zuhri, Ubejdullah ibn Ebi Rafia’, Urve ibn Zubejr, Ata ibn Ebi Rebbah, Muhamed Munkedir i drugi.
Dža'fer es-Sadik je bio jedna od najpoznatijih islamskih ličnosti u svom vremenu. Poznat po pobožnosti, ogromnom znanju i mudrosti. Umro je 148. h.g./765. godine po Isau, a.s., i ukopan je u Medini u Dženneti Bekijji pored svoga oca i djeda.
2. Zabrana javnog posta muslimanima Endelusa
Osmog ramazana 1502. godine, kršćanska vlast na čelu sa Katoličkom crkvom u Endelusu, u sklopu inkvizitorskog programa i nasilnog pokrštavanja muslimana i njihovog protjerivanja iz Endelusa, zabranila je muslimanima svako javno ispoljavanje i manifestaciju islama, između ostalog i javni post u toku ramazana. To je bio prvi put u toku osam stoljeća da muslimani Endelusa nisu mogli ramazan provesti u ibadetu na način kako su to ranije činili.
3. Umro imam Ibn Madže
Osmog ramazana, 273. h.g./887. godine po Isau, a.s., ukopan je veliki islamski učenjak i imam hadisa, Ebu Abdullah Muhamed ibn Jezid ibn Madže el-Kazvini, u islamskoj literaturi poznat kao imam Ibn Madže. Najpoznatije djelo koje je ostavio iza sebe jeste njegova zbirka hadisa poznata kao ”Es-Sunen ibn Madže”. Umro je u 64. godini života i ukopan je u rodnom Kazvinu.