SAFF

Namaz je mi'radž vjernika

Facebook
Twitter
WhatsApp

Piše: Abdusamed Nasuf Bušatlić

Uzvišeni Allah, objavio je: “Neka je slavljen Onaj Koji je proveo Svoga roba od Mesdžidul-Harama (Kabe) do Mesdžidul-Aksa (Kuds) čiju smo okolinu blagoslovili kako bismo mu znamenje Naše pokazali. Zaista On sve čuje i sve vidi.” (El-Isra’, 1.)

Ovaj kur'anski ajet govori o Isra'u i Mi'radžu, jednom od najvažnijih događaja i momenata iz života Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Riječ Isra’ znači noćno putovanje, a Mi'radž znači uzdignuće na nebo, odnosno putovanje kroz nebeske sfere.

Mi'radž u sebi nosi mnoštvo pouka i poruka, a jedna od najvažnijih je svakako naređivanje namaza. U propisivanju namaza u toku Isra'a i Mi'radža, dok je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bio u najvišim nebeskim sferama, dokaz je važnosti namaza, njegovog uzvišenog statusa i da je to svakodnevno duhovno uzdizanje muslimana kroz razgovore i munadžate sa Allahom, i stajanje pred Allahom na kijamu koje ga podsjeća na Sudnji dan, dan kada će ljudi stati pred Gospodara svjetova, kao što ga podsjeća i na zadaću muslimana zbog koje je stvoren, a koja je sažeta u ajetu iz sure El-Fatiha: ”Samo Tebe obožavamo!”

Namaz je, uistinu, najveći dar vjernicima od Gospodara svjetova, i on trasira put muslimanu usred tame koja ga okružuje, i uzima ga za ruku u moru raznih ideja i poziva kojima je cilj da ga skrenu sa Pravog puta.

Facebook
Twitter
WhatsApp

PREPORUKA