Komandant Ahmet Sejdić nakon 27 godina na ćupriji Mehmed paše Sokolovića u Višegradu

240

Nakon 27. godina, Ahmet Sejdić, komandant Prve slavne višegradske brigade Armije Republike Bosne i Hercegovine, prošetao je svojim rodnim Višegradom i njegovim glavnim simbolom ćuprijom Mehmed paše Sokolovića. Ime komandanta Sejdića ostaće sinonim za odbranu slobodne višegradske teritorije u periodu 1992-1993. protiv daleko nadmoćnijih srpskih vojnih snaga, od čega su veliki broj činili vojnici iz Srbije. Sejdić je odigrao i prevažnu ulogu u odbrani Goražda tokom najveće vojne operacije na ovaj grad, u aprilu 1994.
Zbog srpske propagande i raznih istraga, komandantu Sejdiću poslije okončanja agresije na R BiH je bio onemogućen dolazak u Višegrad, tako da nije mogao doći ni rođenoj sestri na dženazu, koja je ubijena zajedno sa oko 2000 bošnjačkih civila u ovom gradu. Njeni posmrtni ostaci pronađeni su u jezeru Perućac 2010.godine.
Od 2016. trajala je grčevita borba u dokazivanju istine, da ovaj bosanski vojskovođa nije počinio navodni ratni zločin nad srpskim vojnicima.
Sud Bosne i Hercegovine, 16.jula 2019. oslobodio je Ahmeta Sejdića krivice za nečovječno postupanje prema civilima i ratnim zarobljenicima srpske nacionalnosti u Rudom i Goraždu.
Sejdić je nepravosnažnom presudom oslobođen krivice po 11 tačaka.
”Izvedeni dokazi nisu imali dovoljnu snagu da idu na štetu optuženog, odnosno da se optuženi proglasi krivim”, kazala je predsjedavajuća sutkinja Mira Smajlović.