Mirsad Kebo pomaže Radovanu Karadžiću u dokazivanju da je Armija R BiH činila zločine

3931

Kako Saff doznaje, Haški tribunal je na zahtjev Radovana Karadžića uputio Bosni i Hercegovini naredbu da se što prije dostave svi dokumenti koje je Mirsad Kebo predao u Tužilaštvo BiH. Ova informacija otkriva pravu pozadinu djelovanja Mirsada Kebe. Više nema nikakve sumnje, Mirsad Kebo je dio procesa odbrane Radovana Karadžića pred Haškim tribunalom. Tajna operacija u kojoj Mirsad Kebo ima glavnu ulogu ima za cilj da uz pomoć bezvrijednih dokumenata, koje je on dostavio Tužilaštvu BiH, skrene pažnju sa srpskog genocida nad Bošnjacima i žrtvu, tj. Bošnjake optuži da su krivi za ono što im se dogodilo. Za odbranu Radovana Karadžića veoma je važna činjenica da je jedan istaknuti bošnjački politički dužnosnik, u ovom suaju MIrsad Kebo,  svojim autoritetom dao određenu vrijednost dokumentima koji su do sada bili neupotrebljivi. Vjerujemo da će za dokumentima put Haga uskoro krenuti i Mirsad Kebo kao važan svjedok odbrane Radovana Karadžića. Možemo samo zamisliti kakvu predstavu će u Hagu odigrati Karadžić i MIrsad Kebo.