Na Medicinskom fakultetu u Sarajevu, magistrirao član redakcije Saffa Adem Zalihić

651
Slika br. 1

Dana 18.02.2014. na Medicinskom fakultetu u Sarajevu prisustvovali smo odbrani Magistarkog rada doktora Adema Zalihića, člana redakcije Saff.

Temu Magistarskog rada „Aspekti koronarne arterijske bolesti kod pacijenata sa i bez Šećerne bolesti”, doktor Adem Zalihić, veoma iscrpno prezentirao je javno, pred tridesteak članova porodice, prijatelja i kolega doktora.

Komisija u sastavu: predsjednik Prof.dr. Belma Aščić-Buturović-šef odjela za dijabetes Klinike za endokrinologiju i bolesti metabolizma KCU Sarajevo-mentor, doc.dr. Mehmed Kulić – šef Klinike za bolesti srca i reumatizma KCU Sarajevo i član doc. dr. Enisa Hodžić – šef intenzivne njege Klinike za bolesti srca i reumatizma KCU Sarajevo, sa visokom ocjenom ocjenila je ovaj rad istakavši da prevazilazi okvire jednog magistarkog rada.

Komisija je jednoglasno donijela odluku da je doktor Adem Zalihić uspješno odbranio Magistarski rad i stekao zvanje magistra medicinskih nauka.

 

Doktor Adem zalihić rođen je 13.03.1971. u Mostaru, gdje je završio osnovnu i srednju Medicinsku školu. Na Medicinskom fakultetu u Sarajevu diplomirao u maju 2005. Specijalista Urgentne medicine, nakon položenog specijalističkog ispita, postao je u januaru 2013. odine. Oženjen, otac četvero djece. Supruga je takođe ljekar.