Napadi sumnje su šejtanova spletka, kojom želi pokvariti čovjekovo vjerovanje

3937

Počele su mi se javljati sumnje oko temeljnih islamskih istina (vjerovanje), kao što je sumnja u Božiju egzistenciju, i koliko god pokušavam da odagnam loše misli od sebe, razmišljam o drugim stvarima i podsjećam svoju dušu na dokaze koji potvrđuju Božije postojanje i istinitost objave i poslanstva, one me ne napuštaju, i javljaju mi se u drugačijoj formi. Šta mi je činiti?

Vijeće za fetve islamskog portala Islamweb

Hvala Allahu i neka je salavat i selam na posljednjeg poslanika, njegovu časnu porodicu i ashabe.

Molimo Uzvišenog Allaha da te spasi od vesvesa (zlih misli), i znaj da ti one neće moći nauditi sve dok ih prezireš i boriš se protiv njih, štaviše, ukoliko ustraješ u svojoj borbi, možeš se nadati nagradi od Allaha, dželle šenuhu, za svoj trud. Moraš, također, biti svejstan, da su zle misli, poput ovih, samo šejtanova spletka i mamac, kojim želi pokvariti tvoje srce (vjerovanje) i zabaviti ga od pokornosti Allahu, dželle šenuhu. Ono što ti jedino preostaje, i u tome ne smiješ posustati, je borba protiv šejtana i oslobađanje, koliko je to god moguće, od zlih misli, i da, kada god ti se javi takva misao, potražiš utočište kod Allaha, dželle šenuhu, trenutno prekineš ružne misli i kažeš samom sebi: ja vjerujem u Allaha, jer je to savjet i oporuka Allahovog Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem, koji je rekao: ”Doći će vam šejtan i zapitkivati vas ‘ko je stvorio ovo, ko je stvorio ono’, sve dok vas, na kraju, ne upita: ‘ko je stvorio Allaha’. Kada vam se to desi, utječite se Allahu (proučite e’ūzu) i prekinite ružne misli.” (Muslim). Odagnaj od sebe loše misli i ne puštaj ih u svoje srce, razmišljaj o onome što će ti donijeti korist na ovom i budućem svijetu, utječi se Allahu od prokletog šejtana i iskreno Ga moli da te spasi od šejtanskih vesvesa.