Partizan iz Banje Luke: Osjećao sam se mizerno kad sam vidio četnike u Višegradu

1024

Predsjednik Gradskog odbora SUBNOR-a Banja Luka Rade Džajić (92) kritikovao je postrojavanje pripadnika Ravnogorskog pokreta nedavno u Višegradu ili na bilo kojem drugom mjestu.

“Osjećao sam se tada mizerno kada sam vidio četnike u Višegradu”, rekao je ovaj partizan, koji je sa svojom Prvom brigadom Petog korpusa Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije oslobađao Banju Luku od fašista.
Podsjeća da su se iz banjalučkog SUBNOR-a protestirali protiv njihovog postrojavanja i 2016. godine kod spomenika u Drakuliću kod Banje Luke: “Rekli smo tada da nećemo mi borci NOR-a prisustvovati u Draukulići kada se postrojavaljaju četnici. Uklonili su ih i to mi je drago, da nas je vlast poslušala.”

Uvjeren je da to podržava većina građana, jer su se kaže, borili za slobodu protiv fašizma.

Rade Džajić smatra da je važno obilježavanje oslobođenja Banje Luke od fašizma u Drugom svjetskom ratu.

Prisjećajući se tih događaja, kaže da su borbe tog jutra bile žestoke, a u oslobodilačkom pohodu za slobodnu Banju Luku život je dalo 1.000 partizana.

Dodaje da su partizani pokušali da oslobode Banju Luku u više navrata, ali je grad bilo neprijateljsko utvrđenje i dobro branjen, ali i znatno porušen.

“Prva akcija bila je 31. decembra 1943. godina i tada su partizani zauzeli većinu Banje Luke osim Kastela, gdje je bilo jako uporište Nijemaca i ustaša. Peti korpus Narodnooslobodilačke vojske je odredio nekoliko divizija i Banja Luka je zauzeta 22.aprila”, rekao je Džajić.