Počelo izricanje konačne presude Radovanu Karadžiću

151

Izvor: Faktor.ba

Mehanizam za međunarodne krivične sudove u Hagu počeo je sa izricanjem pravomoćne presude prvom predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću, optuženom za najteže ratne zločine počinjene na evropskom tlu nakon Drugog svjetskog rata. Optužen je za genocid počinjen u Srebrenici i druge brojne ratne zločine u Bosni i Hercegovini, uključujući opsadu Sarajeva. U prvostepenom postupku pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju osuđen je na 40 godina zatvora.

U uvodnom dijelu, sudija Joensen je naveo koje je funkcije Karadžić imao tokom rata, i dao presjek postupka do sada, kada je donesena prvostepena presuda.

14.33 – Govoreći o Karadžićevoj naredbi da se zarobljeni odvedu na “neko drugo mjesto”, sudija Joensen je naveo da, s obzirom da je Karadžić bio u kontaktu sa ljudima na terenu koji su ubijali, Prvostepeno vijeće nije pogriješilo.

14.30 – Žalbeno vijeće nije pronašlo greške u rezonovanju prvostepenih sudija u vezi sa progonom Bošnjaka s područja Srebrenice.

14.27 – U vezi sa genocidom u Srebrenici, Vijeće je zaključilo da Karadžić nije pokazao da je Prvostepeno vijeće pogriješilo kada se oslonilo na Direktivu 7, koju je Karadžić potpisao i u kojoj je naredio da se stvore “nepodnošljivi uvjeti bez nade za dalji opstanak” tamošnjeg stanovništva. Karadžić je u žalbi tvrdio da nije detaljno pročitao navedenu Direktivu. Također je tvrdio kao nije znao za događaje u Srebrenici tokom samih dešavanja, te da je za to saznao tek naknadno.

14.20 – Dokazana je Karadžićeva namjera da učestvuje u udruženom zločinačkom poduhvatu za zločine u Sarajevu na osnovu brojnih dokaza i izjava, rekao je Joensen.

– Žalbeno vijeće ne nalazi kvalitetne argumente u vezi sa žalbom Karadžića da nije namjeravao da učestvuje u zločinima u Sarajevu – naveo je Joensen.

14.19 – U vezi sa masakrom na sarajevskoj pijaci Markale, Žalbeno vijeće je navelo da Karadžić nije dokazao pogreške pri zaključivanju.

– Karadžić je podbacio da utvrdi greške u vezi sa zaključkom Prvostepenog vijeća – rekao je sudija Joensen.

14.15 – Joensen je rekao da nije dokazana šteta koja je nastala pri oslanjanju na prethodno utvrđene činjenice iz drugih predmeta u Hagu, što je također bio jedan od elemenata Karadžićeve žalbe. U odnosu na dva incidenta, Žalbeno vijeće je reklo da je utvrđeno da se prvostepeno Vijeće oslanjalo samo na utvrđene činjenice i zbog toga su samo ova dva incidenta preinačena u oslobađajuća.

14.12 – Govoreći o žalbama koji se tiču zaključcima o progonu, Joensen je rekao da odbrana nije pokazala da je prvostepeno Vijeće pogriješilo u rezonovanju, te da Karadžić samo u svojoj žalbi navodi svoja neslaganja s zaključcima prvostepenog Vijeća.

14.11 – U Kući mira u Kozarcu okupile su se majke, sestre…, žene koje su izgubile svoje najmilije. Ovdje zajedno prate izricanje presude Karadžiću. Očekuju da Karadžić dobije maksimalnu moguću kaznu.