Ratne 1994. Bakir Hadžiomerović hospitaliziran sa dijagnozom da je poremećena ličnost

12188

Izvor:The Bosnia Times 

Kandidat SDP-a za bošnjačkog člana Predsjedništva BiH Bakir Hadžiomerović je novinar i urednik. Svoj novinarski angažman počeo je 1995. godine pred kamerama Televizije Bosne i Hercegovine. Radio je na OBN-u, magazinu Slobodna Bosna. Nakon “Fres free talk showa”, postao je urednikpolitičkog magazina “60 minuta” na FTV-u, a bio je i urednik Informativno političkog programa FTV-a. Ovo je kroki biografije Bakira Hadžiomerovića. Njoj bi se mogle dodati neke infromacije tokom polemika koje je imao kao novinar. Te informacije sežu od optužbi da je i sam podmićivan od strane određenih kompanija i utjecajnih osoba, do onih koje se odnose na , navodnu, kriminalnu prošlost njegove majke koja je radila kao trgovka. Kao što je souđivan zbog klevete, tako i i sam tužio klevetnike. Jedan segment svoje biografije Hadžiomerović je brižno skrivao i nikad ga nije obznanjivao. Radio se o njegovoj hospitalizaciji kao pripadnika Armije BiH. Ovaj detalj iz njegove biografije i ne bi bio toliko važan da nije kandidat za člana Predsjedništva BiH. Stoga je važno da javnosti bude predočen i da se sam Hadžiomerović očituje o njemu. The Bosnia Times je došao u posjed kopije originala ljekarskog nalaza koji datira iz oktobra i novembra 1994. kada je Bakir Hadžiomerović hospitaliziran i “upućen za vojnu ljekarsku komisijiu”, radi “ocjene sposobnosti vojnih lica za vojnu službu”. Iz priloženog i laik može pročitati da se radi o ljekarskoj dijagnozi sa ocjenom “poremećene ličnosti”. Prilog: Kopija faksimila

bakir.dijagnoza1

bakir.dijagnoza2