Saudijska policija spriječila ulazak 24 hiljade ilegalnih hadžija u Meku

2214

I ove godine će zbog hadža Meku posjetiti milioni muslimana. Svake godine na hadžu se zabilježe brojni zanimljivi događaji i pojave. Jedna od takvih pojava su ilegalne hadžije. Naime, hiljade ljudi ilegalno, bez dozvole saudijskih vlasti svake godine obavi hadž. NJihovi razlozi za obavljanje ilegalnog hadža su različiti. Jedni se žale na finansije, jedni na neorganiziranost kompanija koje se bave hadžom i slično. Zanimljivo je i to što ilegalne hadžije koriste pustinjske puteve kako bi zaobišli punktove kroz koje ulaze prave hadžije i na kojima se vrši kontrola ulaska. Saudijska policija je ove godine u pustinji kod Taifa presrela čak 24 hiljade ilegalnih hadžija.
“Ove godine postavili smo ranije punktove kako bi spriječili ulazak ilegalnih hadžija”, kaže Mohammed Al-Waleedi, šef policijske stanice u Taifu.