Saudijske familije koje su zadužene za distribuciju zemzem vode hadžijama

1723

Hadžije koje hodočaste Kabu obično s dobrodošlicom dočekuju mekanski mladići koji im dijele zemzem-vodu.

Napajanje hadžija zemzem-vodom je tradicija stara više od 14 vijekova i potječe iz predislamskog doba. U predislamsko doba voda je dijeljena hadžijama uglavnom zbog oskudice i tada je to bio zadatak isključivo porodice Abdulmuttaliba, djeda Muhammeda, s.a.v.s.

Nakon oslobođenje Mekke, Poslanik, s.a.v.s., je tu dužnost dodijelio svome amidži Abbasu ibn Abdulmuttalibu, kasnije je dodijeljena porodici Zubejra ibn Avvama, r.a. Međutim, s obzirom na sve veći broj hadžija, s vremenom su i druge porodice uključene u distribuciju vodem zemzem hadžijama.

Zemzem je čudesno generirani izvor vode koji je Allah dao da poteče prije više hiljada godina.

Abdulhadi Abduldželil Zemzemi, predsjednik Zamazemah United Officea, kaže kako su prije postavljanja frižidera za vodu u mekanskom haremu, porodice koje brinu o distribuciji zemzema raspoređivane na različita mjesta tamo da bi dijelili vodu hadžijama. „Svaka porodica je imala određeno mjesto gdje su stavljali svoje keramičke i bakrene posude za distribuciju vode hadžijama”, objašnjava Abdulhadi dodajući da su hadžije kooridinirale sa porodicama koje su zadužene za distribuciju zemzema kako bi im osigurali vodu na mjestima na kojima su boravili tokom obreda.

Abdulhadi objašnjava de se nekada voda prvo sipala u keramičke posude, a zatim prelivala u flaše aromatizirane mastikom, a zatim bi ove porodice zadužene za distibuciju zemzema, odjevene u tradicionalnu odjeću, napajale hadžije zemzemom iz bakrenih lončića.

Ova tradicija je trajala sve do 1982. godine naše ere kada je izdat kraljevski dekret kojim je propisano da osiguravanje vodu hadžijama unutar Velike džamije u Mekki mora biti zadatak koji obavlja Generalna direkcija za poslove dva harema (Velike džamije u Mekki i Poslanikove džamije u Medini). Tada su porodice zadužene za distribuciju zemzema ujedinjene u Zamazemah United Office u sklopu Direkcije i dodijeljena im je nadležnost za distribuciju zemzem-vode hadžijama i dostavu na njihova prebivališta na dnevnoj bazi.

Abdulhadi ističe da ovaj kabinet distribuira vodu za više od 2 miliona hadžija svake godine.

Pripremio: Abdullah Nasup