Sirija: Žena pristala da je kamenuju zbog bluda, a kaznu izvršio njen otac i rodbina (VIDEO)

6432

Na Facebooku je objavljen snimak izvršenja šerijatske kazne za počinjeni blud nad jednom neimenovanom udatom muslimanskom u istočnoj Hami u Siriji. U nastavku pročitajte prijevod sadržaja videa.  Na početku videa neimenovani muškarac, pripadnik Idiša govori da je ovo propis islama, da je ovo kazna koja će je očistiti od grijeha i da je, pristajući na tu kaznu, izvršila pokajanje. “To je kazna zbog grijeha koji je ona sama izabrala i počinila, a to je blud. Niko je na to nije tjerao. Zbog toga trrebaš biti zadovoljna sa Allahovom odredbom i potpuno se predati Allahu”. Nakon govora muškarca, žena svjedoči da je zadovoljna Allahovim zakonom koji će se nad njom sprovest. Spomenuti muškarac tada pitao njenog oca hoće li oprostit svojoj kćerki, a ona mu stalno viče: “oprosti,oprosti”. Otac je bio odlučan na pčetku da joj ne oprosti, ali na kraju je ipak oprostio i sve joj halalio kao otac. Muškarac koji je vodio proces na kraju je tražio od žene nad kojom se sprema izvođenje kazne da uputi zadnju riječ i savjet muslimankama i muslimanima. ”Savjetujem svim muslimankama da ne čine taj grijeh, a muslimanima da čuvaju svoje supruge, a očevima da paze na svoje kćerke i gledaju za koga će ih udat.” Onda je on rekao: Ovo je vasijet udate žene koja je upala u grijeh zbog greške svoga muža(vjerovatno ju je odbacio i nije dugo dolazio kući). Nemojte se udaljavati od njih duže od perioda koji je šeriatom propisan. Neka vas dunajluk ne zavede. Dunjaluk je duboka provalija u koju su mnogi upali. Čuvajte se imetka, strasti i ljubavi prema dunjaluku. Čuvajte svoje žene, pokoravajte se Allahu i slušajte oporuku Posalnikovu a.s. : ”Činite ženama dobro.” Pa kako će ispuniti ovu oporuku onaj koji je odvojen od svoje žene godinu ili dvije, i ostavlja je samu. Šta će se sa njom desiti? Poigrat će se sa njom šejtan kako želi. Zato se vratite Allahu i ženama činite dobro”.

Napominjemo da je ovo djelo urađeno suprotno propisima islama. Šerijatsku kaznu  kamenovanje za počinjeni blud ne može izvršiti otac niti rodbina, a ona se ne može sprovesti bez islamskog halife. Osim toga, morale su se uzeti u obzir olakšavajuće okolnosti za ženu nad kojom je izvršena kazna. Moralo se uzeti u obzir da je bila zapostavljena od muža i mnogi drugi aspekti. Ovi ljudi će pred Allaha doći sa optužbom da su ubili ženu koju su kamenovali.