Srbi na sudovima u FBiH dobivaju milione KM, a Bošnjaci u RS-u kazne

284

Općina Sanski Most je u proteklom periodu iz budžeta isplatila više od deset miliona KM na osnovu pravosnažnih sudskih presuda za uništenu ili uzurpiranu imovinu građana srpske nacionalnosti. Ovo je u petak na sjednici Općinskog vijeća Sanski Most izjavio Fahrudin Muhić, općinski pravobranilac, istakavši da to nije konačna cifra, budući da se još nekoliko ovakvih predmeta nalazi u sudskoj proceduri.
Sličan slučaj je i sa mnogim drugim općinama u Federaciji BiH. Za razliku od Srba, Bošnjaci u Republici Srpskoj ne mogu dobiti nadoknadu štete ni za kokošinjac. Srpske vlasti u Foči su otele kuću u cetru grada Kenanu Saraču i nisu mu isplatile ni marke odštete. Na mjestu njegove kuće gradit će stambenu zgradu. U toj otimačini učestvovali su i sudovi. Drugi primjer srpsko – sudskog nasilja nad Bošnjacima je majka Naza iz Višegrada koja mora Srbinu platiti odštetu jer je stanovao u kući iz koje je protjerana 1992.godine. O nani Fati Orlović da i ne govorimo. Sudovi u Republici Srpskoj su pod strogom kontrolom veikosrpske politike. Nemoguće je da se desi da neki sud u RS-u presudi kontra očekivanja srpske politike.
Nažalost, sudije u Federaciji BiH se posebno trude da izađu u susret Srbima koji tuže općine, kantone i entitet. Sudovi u FBiH prepuni su sudija Srba i Hrvata koji daju sve od sebe da se namire tužbe protiv općina kao što je Sanski Most. Naravno, taj posao pomažu i servilni Bošnjaci koji se na taj način dokazuju međunarodnoj zajednici.