subota, 9. decembar 2023 / 25. džumade-l-ula 1445

SAFF

Agrokor i mi!

Analiza poslovanja Agrokora pokazala je da je svoja kreditna zaduženja smanjio, ali je povećao zaduženja prema dobavljačima. Vijest koja malo znači kupcima, ali za male