petak, 18. novembar 2022 / 24. rebi'u-l-ahir 1444

SAFF

Oče, koliko košta sat tvoga vremena?

Piše: Dr. Džasim el-Mutawa’ / Preveo i prilagodio: Abdusamed Nasuf Bušatlić Pitao sam ljude okupljene oko mene o najboljem poklonu koji možemo darovati našoj djeci.