subota, 9. decembar 2023 / 25. džumade-l-ula 1445

SAFF

Za sve je kriv Hamas?

Piše: Adil Rašid / Preveo i prilagodio: Abdusamed Nasuf Bušatlić ”Objesite Hamas ili ga bacite na koljena, zadobit ćete naklonost Amerike i tada ćete biti