Ahmići – dvadeset godina od zločina

440
ahmici1

Ove godine će, u periodu od 11. do 18. aprila, biti obilježeno dvadeset godina od  izvršenog zločina genocida u Ahmićima, aprila 1993. Godine. Tim povodom iz štampe je ovih dana izašla naučna studija ZLOČIN GENOCIDA U AHMIĆIMA, APRILA 1993, a koju su zajedno uradili  „Udruženje građana žrtava rata 1992-1995 „16. april“ iz Ahmića i Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu. Studija ima 400 strana teksta i struktuirana je u sedam dijelova, koji prezentiraju suštinske aspekte genocida u Ahmićima, počevši od prilika u Ahmićima prije agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu, planiranje zločina i angažovanje Republike Hrvatske u agresiji na Republiku Bosnu i Hercegovinu, događaje koji su prethodili zločinima, izvršenje, oblici, obim i karakteristike počinjenih zločina, te žrtve zločina (ubijeni), kao i odgvornost za zločine.

U posebnom dijelu studije – Prilozi prezentirana je relevantna dokumentacija (55 od ukupno 1.500 dokumenata koji se direktno ili indirektno odnose na 16. april 1993, i Ahmiće), zatim svjedočenja (15 od ukupno 36 uzetih izjava) preživjelih žrtava genocida u Ahmićima, kao i 25 novinskih članaka, te 57 fotografija. Na osnovu sistematski izložene građe, osmišljene u logički konzistentan tekst, u ovoj studiji su izložena najbitnija saznanja o genocidu nad civilima – Bošnjacima u Ahmićima, 16. aprila 1993. Štampanje ove studije (1.000 primjeraka, 400 stranica, kolor) koštalo je 11.000 KM.

Ako neko želi da pomogne sanaciju troškova ovog važnog djela to može uraditi uplatom na žiro račun :

RAIFFEISEN BANK DD BiH , poslovnica VITEZ
ž.r. br: 1610700007300002

PODIJELI
Prethodni članakFTV: Primjer laganog pokrštavanja Bošnjaka
Sljedeći članakBroj 340