Allah je Lukmanu dao mudrost da bude zahvalan

734

Poštovani čitaoci, nadam se da vam se dopala rubrika „ Kutak mudrosti“ i daćemo se radi Allahova Zadovoljstva družiti i u narednim izdanjima. Prvi krug se odnosio na par mudrih izreka i priča. Nismo počeli sa Kur'anom ili hadisima da se ne bi pomislilo da je to klasična vjerska tema tefsira ili hadisa. Ali, van svake sumnje je da , kada je rječ od mudrosti preteća pripada Allahovim riječima a iza njih riječima Poslanika a.s.

Piše: Abdumelik Bašić

Mudrost je Allahovo savršeno svojstvo, a el-Hakim (Mudri) je jedno od Njegovih lijepih imena. U malo kojoj suri, na malo kojoj stranici Kur'ana nećemo naći Njegovo ime el-Hakim, najčešće uz ime el-Aziz, npr; ve huvel azizul-hakim (I On je Silni i Mudri) ili ve kanellahu azizen hakima (a Allah je Silan i Mudar. Ima dosta ajeta u Kur'anu koji završavaju sa imenom Mudri uz ime el-Habir (Sveznajući, Iskusni, o svemu obavješteni), npr ve huvel hakimul habir (a On je Mudri Sveznajući) sura el-Enam 17.ajet.

Drugi dokaz je taj da je Allah, subhanehu ve teala, svoju knjigu Kur'an, na mnogo mjesta, jasno nazvao i opisao mudrom, što zna svako iole upućen u kur'ansku nauku. Tako suru Junus, Allah, dželle šenuhu, počinje rječima: ”Elif –lam-ra. Ovo su ajeti mudre Knjige” (sura Junus;1.ajet.), a suri Ja-sin zaklinje se  ”Kur'anom Mudrim”.  Najveća mudrost i najveći izvor mudrosti dostupan ljudskom rodu je objava njihova Gospodara, Koji govori iz znanja o svemu i moći nad svime.

To je govor koji nije slučajno rečen, riječi koje nisu slučajno poredane onako kako su došle u surama i ajetima.  Naše učenje i izučavanje Kur'ana mora biti protkano tim saznanjem i ubjeđenjem.

Izabrao sam ovaj odlomak iz mudrog Kur`ana samo kao primjer neiscrpne mudrosti Allahovih riječi.

A razlog da se ovaj put opredijelim za ovaj dio je što je priča pogodna, što se spominje riječ mudrost na njenom početku i što je Lukman a.s. poznat i prozvan po mudrosti.

Stoga je više nego usputno uzeti ovaj pasus da bismo se napojili sa ovog nepresušnog vrela mudrosti.

Uzet ćemo samo osam ajeta od 12 do 19. ajeta sure Lukman, odnosno jednu, 412. stranicu Kur'ana a to i jeste zaokružena priča o Lukmanu i njegovom savjetovanju svoga sina. U prošlom broju obradili smo 12. i 13. Ajet sure Lukman.

Zahvalnost roditeljima

14.ajet ” Mi smo naredili čovjeku da bude poslušan roditeljima svojim.
Majka ga nosi,a njeno zdravlje trpi ,i odbija ga u toku dvije godine. Budi zahvalan Meni i roditeljima svojim, Meni će se svi vratiti.” U prethodnom ajetu, smo vidjeli obavezu roditelja da odgajaju djecu na najljepši način i to je roditeljska pažnja i dobročinstvo prema djeci, a da bi ono bilo uspješno treba da i djeca uzvrate roditeljima pažnjom i dobročinstvom. Tu je veza ovog ajeta sa prethodnim ajetom.Ovaj ajet je temelj za dobročinstvo roditeljima zajedno sa 23. ajetom sure El-Isra: ”Gospodar tvoj zapovijeda da se samo Njemu klanjate i da roditeljima dobročinstvo činite. Kad jedno od njih dvoje, ili oboje, kod tebe starost dožive, ne reci im ni :”Uh!” – i ne podvikni na njih,i obraćaj im se riječima poštovanja punim.”-a povezan je sa temom i početnim ajetom , s tim što spominje šukur
(zahvalnost Allahu i roditeljima ). Zbog pomenute zahvalnosti Allahu kao Stvoritelju, ovdje se nadovezuje zahvalnošću ljudima tačnije one najzaslužnije među njima, roditeljima…

Preuzmite BESPLATNO najnoviji broj SAFF-a (broj 341) ovdje