četvrtak, 17. novembar 2022 / 23. rebi'u-l-ahir 1444

SAFF

Promocija knjige ‘Heroji Mostara’

Glavna sala Centra za kulturu bila je premala da sinoć primi sve zainteresovane za promociju knjige “Heroji Mostara”, pa je otvorena i druga, a dio