petak, 18. novembar 2022 / 24. rebi'u-l-ahir 1444

SAFF

Mehaj: „Vojska Republike Kosovo je sa vama“

„Vojska Republike Kosovo je sa vama“, poručio je kosovski ministra odbrane Armenda Mehaja. Garantuje „suverenitet zemlje“ i „zaštitu života“ svih građana, bez obzira na etničku