Da bi napad u očima Ujka Sama bio teroristički

1401

Autor: dr. Zijad eš-Šami

Čini se da u Americi ne postoje jasna pravila i karakteristike terorističkog djela. Ne postoji jasan zakon, kao ni jasna definicija terorizma, na osnovu kojih bi se moglo razlučiti koje djelo je terorizam, a koje je djelo običnog nasilja. Mnoštvo žrtava napada nije mjerilo po kojem se neko djelo kvalificira kao terorizam, ali ni  rasna, etnička ili vjerska mržnja kao motiv zločina, nisu dovoljni za takvu kvalifikaciju.

U Sjedinjenim Državama dešava se mnogo zločina čiji motiv je rasna mržnja, a nisu okarakterizirani kao terorizam.

Na osnovu prakse, možemo konstatirati da jedini jasan kriterij da bi se u Sjedinjenim Državama, i općenito u zapadnim zemljama, neki zločin okvalificirao kao terorističko djelo jest da počinilac bude porijeklom musliman. Jedino tada se ne uzimaju u obzir mogućnosti da djelo nije terorizam; ne uzimaju se u obzir ni liječnički nalazi da je napadač bio mentalno nestabilan; niti da se uopće nije ponašao kao osoba koja se pridržava vjerskih propisa.

S druge strane, kada počinilac nije musliman, Sjedinjene Američke Države i zapadne zemlje, potpuno ignoriraju dokaze koji jasno upućuju na zaključak da je napadač imao motive koji njegov zločin svrstaju u teroristička djela, poput rasizma, islamofobije, kršćanskog ekstremizma. Umjesto toga počinilac se ekspresno proglašava mentalno poremećenim ili psihički nestabilnim.

Posljednji zločin na koncertu u Las Vegasu ne izlazi iz ovih okvira. Uprkos tome što je napadač namjerno pucao na ljude tokom koncerta u ovo gradu, i uprkos velikom broju žrtava – desetine poginulih i stotine ranjenih – ovaj zločin nije okvalificiran kao teroristički napad.

U policijskom saopćenju navedeno je da se napadač zove Stephen Paddock, da je star 64 godine, da policija planira ispitati njegovu ljubavnicu…

Ali, policija u svom saopćenju ni izdaleka nije spomenula mogućnost da se radi o terorističkom djelu, što potvrđuje pravilo: ako napadač nije musliman, djelo se ne kvalificira kao terorizam, bez obzira koliko brutalno bilo i bez obzira jesu li motivi rasizam, islamofobija, vjerski ekstremizam i sl.

Ovaj stravični zločin u Las Vegasu neće dobiti zasluženu medijsku pažnju na zapadu, i u roku od 24 sata ta vijest više neće biti u fokusu američkih i zapadnih medija, kao da se nije ni desio. Jer, pobogu, počinilac nije musliman!

Medijsko targetiranje muslimana uprkos činjenicama

Statistički podaci pokazuju da su teroristički napadi muslimana u SAD-u, neznatni. Prema studiji FBI-a, 94% terorističkih napada u SAD-u, u periodu od 1980. do 2005. godine, počinili su nemuslimani.

Također, North Carolina State University proveo je istraživanje o zličinima sa smrtnim posljedicama u SAD-u za period nakon 11. septembra 2001. godine, do 2014. Istraživanje je pokazalo da je u tom periodu nasilnom smrću život okončalo oko 190.000 građana SAD-a, a da su napadači, muslimani, krivi za svega 37.

Međutim, muslimani su izloženi medijskoj kampanji i targetiranju, naročito prilikom napada čiji su počinioci muslimani, uprkos tome što su takvi napadi izuzetno rijetki, dok se, s druge strane, napadi koje su počinili nemuslimani, uprkos velikom broju žrtava, brutalnosti, rasističkim motivima i sl., ne nazivaju terorizmom.

Namjera je, očigledno, da se drugi opravdaju, a da se u svijesti zapadnjaka formira slika o tome da su islam i muslimani nasilni i opasni.

Preveo: Abdullah Nasup