Dušanka Majkić je veća prijetnja po nacionalnu sigurnost od Abu Hamze

403
dusanka-majkic

Imad Al Husin, poznatiji kao Abu Hamza nalazi se skoro pet godina u Imigracionom centru u ulici Draže Mihailovića u Lukavici. Pet godina bez ikakvih optužbi i bez nekog nagovještaja do kada će trajati njegova agonija. Kako komentirate ovaj apsurd?

Mehmedović: Ovo je jedan od apsurda zakona o sigurnosnim agencijama gdje im se daje autonomno pravo da bez obrazloženja mogu da cijene ko je prijetnja po nacionalnu sigurnost te da ga godinama bez optužnice ili prijave ili suđenja drže u izolacionom centru, kako oni zovu azilu za strance, tako da Imad Al Husin već pet godina ćami u ovom centru a da mu niko nije dao valjano obrazloženje, zašto? Odgovorno tvrdim da je veća prijetnja po nacionalnu sigurnost Dušanka Majkić od ovog gospodina koji ništa loše u Bosni i Hercegovini nije uradio nego se bavio humanitarnim radom i pomagao građanima BiH kao prijeratni student Riječkog univerziteta.