Foto – aforizmi o Abu Hamzi i koaliciji SDA-SBB

302

Screenshot_115