Foto – aforizmi o Abu Hamzi i koaliciji SDA-SBB

165

Screenshot_115