Foto – aforizmi o Abu Hamzi i koaliciji SDA-SBB

235

Screenshot_115