Foto – aforizmi o Abu Hamzi i koaliciji SDA-SBB

202

Screenshot_115