Foto – aforizmi o Abu Hamzi i koaliciji SDA-SBB

142

Screenshot_115