Foto – aforizmi o Abu Hamzi i koaliciji SDA-SBB

272

Screenshot_115