Foto – aforizmi o Abu Hamzi i koaliciji SDA-SBB

177

Screenshot_115