Foto – aforizmi o Abu Hamzi i koaliciji SDA-SBB

257

Screenshot_115