FTV: Primjer laganog pokrštavanja Bošnjaka

6904
ftv

Jedan od primjera laganog pokrštavanja Bošnjaka i njihovo ishavizavanje iz njihove vlastite tradicije, kulture i vjere je primjer djelovanja FTV koja konstantno radi na promoviranju određenih kršćanskih i inih programskih sadržaja, kako u vrijeme značajnih praznika te religije tako i mimo toga. Naime, iole pametan čovjek može vidjeti da su programski sadržaji za kršćanske praznike bogatiji i aktuelniji makar 10 puta nego kada je to slučaj sa islamskim blagdanima. Povod za pisanje ovog komentara jeste činjenica da FTV sada ima serijal pod nazivom: “Biblijske misterije” koji se emituje već po 9. put. Samo ime upućuje jasno na vjersko a sadržaj još više.

Naravno da i ovakvi programi mogu biti interesantni i donijeti zanimljive informacije određenom gledateljstvu, ali se otvoreno pitamo da li bi FTV IKADA emitovala emisiju tipa: Kuranske poruke, ili Tajne učenja Kurana, ili nešto slično?! Gdje je razlika?? Štaviše, emisije ovog, ovakvog i sl. sadržaja su nuđene FTV ali se za iste nikada ne nađe prostora (ne smijemo to mi, to je vjersko i sl.) dok s druge strane niko ne potavlja pitanje emitovanja emisija i serijala, kao što je serijal “Biblijske misterije”,  i njihovog smisla, opravdanosti i na kraju – cilja? Da li se radi o čistom dodvoravanju ili sluganskom odnosu spram nekoga, ili pak kulturnoj, vjerskoj ili nekoj drugoj akulturaciji – ostaje za razmišljanje svakome od…