Galijašević na novom velikosrpskom zadatku, sada promovira RS kao suverenu državu

184