SAFF

Konaković i Helez pristali da se „integracija u NATO“ izbaci iz Programa Vijeća ministara

Facebook
Twitter
WhatsApp

Trojka ima vazalski odnos prema kadrovima SNSD-a i HDZ-a BiH u Vijeću ministara, i to je već odavno poznato, izbacivanje pojma „integracija u NATO“ iz Programa rada Vijeća ministara samo je još jedan dokaz tog sramotnog prihvatanja svega što osmisle kadrovi Milorada Dodika i Dragana Čovića.

Kako to zaista izgleda kada se koristi termin „saradnja s NATO“, Konaković je, a ne SDA i DF, pokazao sa svojim koalicijskim partnerima na sjednici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, održanoj 10. i 15. marta ove godine. Na početku sjednice je rečeno da je Elmedin Konaković ovlastio zamjenika ministra vanjskih poslova Josipa Brkića da ga mijenja i odlučuje po svim tačkama.

Na sjednici se raspravljalo o ukupno 42 tačke dnevnog reda, a jedna od tih tačaka ticala se NATO saveza i Bosne i Hercegovine.
U zapisniku sa sjednice stoji: „Generalni sekretar Vijeća ministara Bosne i Hercegovine obrazložio je ovu tačku dnevnog reda i u raspravi su učestvovali ministar finansija i trezora Bosne i Hercegovine koji je predložio korekciju na način da se u uvodnom dijelu sintagma ‘integracije s NATOM’ zamijeni s ‘u saradnju s NATOM’ na odgovarajućim mjestima uvodnog dijela na str. 2. i 3, što je Vijeće ministara Bosne i Hercegovine i prihvatilo, te su u raspravi učestvovali ministar odbrane Bosne i Hercegovine i zamjenik ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. Vijeće ministara je donijelo Program rada Vijeća ministara Bosne i Hercegovine za 2023. godinu, uz prihvaćene korekcije ministra finansija i trezora Bosne i Hercegovine da se u uvodnom dijelu sintagma ‘integracije s NATOM’ zamijeni s ‘u saradnju s NATOM.'“

(Magazin STAV/Saff)

Facebook
Twitter
WhatsApp

PREPORUKA