Lijepa riječ: Kada bi se nebesa srušila na zemlju, Allah bi iskrenim vjernicima dao izlaz

6464