SAFF

Ministarstvo obrazovanja KS o zabrani “prakticiranja vjerskih dužnosti” u Devetoj osnovnoj školi

Facebook
Twitter
WhatsApp

Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo reagiralo je saopćenjem za javnost na skandaloznu zabranu prakticiranja vjerskih obaveza koja je izrečena u “Devetoj osnovnoj školi” na Ilidži. U nastavku prenosimo spomenuto saopćenje u cijelosti.

“Zbog interesovanja javnosti i niza upita u vezi akta br. 04-885/22 od 03.10.2022.godine Javne ustanove „Deveta osnovna škola“ Ilidža, potpisan od strane direktorice Sonite Pirić, a koji se odnosi na dostavljanje zaključka Vijeća roditelja navedne škole kojim se onemogućava „prakticiranje vjerske dužnosti vezane za obavljanje namaza, prvenstveno iz higijenskih razloga, a zatim i zbog nedostatka slobodnog prostora“, kao i onemogućavanje „napuštanja prostorija škole radi prakticiranja vjerskih dužnosti i posjećivanja vjerskih objekata“, dajemo sljedeće saopštenje:

Ministarstvo za odgoj i obrazovanje u proteklom periodu od mog imenovanja na dužnost ministrice pozitivno je odgovorilo na niz upita direktora o uspostavi molitvenog prostora u školi, sve u skladu sa pozitivnim pravnim propisima. Razumijemo da roditelji, članovi Vijeća roditelja, ne mogu poznavati sve propise u oblasti obrazovanja, ali upućujemo direktoricu škole kao odgovorno lice i rukovodioca, da se posebno upozna sa članom 25. stav (3) Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju (Službene novine KS 23/17, 33/17, 30/19, 34/20 i 33/21) u kojem je jasno propisano da škola ne može poduzimati bilo kakve mjere kojima bi se ograničavala sloboda izražavanja sopstvenih i upoznavanja drugih i drugačijih uvjerenja.

Iznenađeni smo isključivim stavom u kojem se istim aktom zabranjuju, i to na dva načina, prakticiranje dužnosti za koje učenici, odnosno njihovi roditelji smatraju da spadaju u red izražavanja sopstvenih vjerskih uvjerenja. Takav pedagoški stav nije u okviru savremenih pedagoških trendova, jer je poznato da zabrane u pedagogiji daju jako malo učinaka.
Razlog, koji je naveden u smislu da je to zbog higijenskih razloga ili nedostatka prostorih kapaciteta, u potpunosti je neprihvatljiv i rješiv je kroz adekvatno rukovođenje organizacijom rada škole, za koju je direktno nadležan i odgovoran direktor škole kao rukovodilac.

Organizacijski i tehnički izazovi, kako su navedeni u ovom aktu, ne mogu nikako biti razlozi uskraćivanja ili ograničavanja izražavanja vjerskih sloboda. Naprotiv i ova potreba, kao i druge potrebe učenika u školskim nastavnim i vannastavnim aktivnostima, kao i vanškolskim aktivnostima sastavni su dio ukupnog pedagoškog rada i posvećenosti, kroz ispravno upravljanje ljudskim resursima prilikom vršenja pedagoškog i tehnničkog nadzora i upućivanja, kako za vrijeme trajanja časa,tako i za vrijeme korištenja odmora učenika.

Upućujemo direktoricu da obavi konsultacije sa rukovodiocima škola gdje postoje slične prakse i gdje učenici koriste molitveni prostor u dobroj praksi i vjeri, kako bi isto omogućila učenicima „Devete osnovne škole“ Ilidža.

Također, upućujemo roditelje koji smatraju da je njihovo pravo navedenim aktom povrijeđeno, da upute žalbu školskom odboru škole”, navodi se na kraju saopćenja.

Facebook
Twitter
WhatsApp

PREPORUKA