SAFF

Novi zahtjevi udruženja žrtava za smjenu: Negatori ismijavaju ne samo žrtve, nego i cijelu međunarodnu zajednicu na čelu sa Schmidtom!

Facebook
Twitter
WhatsApp

Christian Schmidt, vioski predstavnik u BiH zaprimio je novo pismo Udruženja žrtava i svjedoka genocida i Udruženja “Pokret Majke enklava Srebrenica i Žepa” u kojem se traže nove smjene.

“Izborna skupština Streljačkog saveza Republike srpske je za predsjednika izabrala Ljubomira Borovčanina, presuđenog ratnog zločinca. Ljubomir Borovčanin je osuđen na 17 godina zatvora za zločine protiv čovječnosti i kršenja zakona ili običaja ratovanja.

Odlukom o dopuni Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 3/03, 32/03, 37/03, 54/04, 61/04, 30/05, 53/06, 55/06, 32/07, 8/10, 47/14, 22/15, 40/15 i 35/18) u stavu 6 je navedeno “(6) Ko dodijeli priznanje, nagradu, spomenicu, bilo kakav podsjetnik ili bilo kakvu privilegiju ili slično osobi osuđenoj pravomoćnom presudom za genocid, zločin protiv čovječnosti ili ratni zločin,…kaznit će se kaznom zatvora od najmanje tri godine.”

Imajući u vidu da ste i sami ukazali na politiku nekažnjavanja negatora i glorifikatora zločina u Vašim dosadašnjim izvještajima Generalnom sekretaru UN, a posebno u zadnjem 62. Izvještaju Visokog predstavnika za provedbu mirovnog sporazuma za Bosnu i Hercegovinu u dijelu pod nazivom “Negiranje genocida i veličanje ratnih zločinaca” Vi navodite : ”Tužilaštvo BiH nije procesuiralo niti jednu od desetina zaprimljenih krivičnih prijava. Ova krivična djela napadaju društvenu koheziju i produžuju patnju i moraju dobiti brzu i odgovarajuću sudsku pozornost. Za razliku od eksplicitnog negiranja genocida, slučajevi veličanja ratnih zločinaca i dalje se redovito javljaju i koče pomirenje. Oni također nisu procesuirani od strane Tužilaštva Bosne i Hercegovine”

Znajući da je nakon vašeg izvještaja Generalnom Sekretaru UN- a,Tužilaštvo BiH odbacilo skoro sve prijave za negiranje i to javno objavilo i tako gurnulo prst u oko ne samo žrtvama, nego i vama i instituciji visokog Predstavnika. Odbaciti sve prijave i onda javno saopćiti da Tužilaštvo BiH nema stručnog znanja je ismijavanje vas i cijele Međunarodne zajednice koja decenijama ulaže ogroman novac u reformu pravosuđa. Morate se saglasiti sa nama da su “neznalice stručnjaci” Tužilaštva BiH imali itekako znanje kako odbaciti prijave, što je svojevrsna politika Tužilaštva BiH.

Kako je napravljen “začarani krug” između vas i negatora i Tužilaštva BiH i negatora, odnosno, negatori svakodnevno ruše naslijeđe međunarodnih i domaćih sudova bez kazne, te ismijavaju ne samo žrtve, nego i cijelu međunarodnu zajednicu na čelu sa vama. Mi žrtve genocida ćemo stalno upućivati zahtjeve Vama – OHR-u, ali i krivične prijave nadležnim tužilaštvima i nikada nećemo odustati od toga. Od Vas tražimo smjene negatora i zabrane njihovog političkog i društvenog djelovanja.

Ne želimo da prihvatimo i ne želimo da vjerujemo da postoji sprega međunarodne politike i tužilaštava u BiH, posebno Tužilaštva BiH. Tražimo od vas da shodno Vašim ovlaštenjima odmah smjenite Dušana Stojičića, predsjednika skupštine Streljačkog saveza RS i sve odgovorne koji su učestvovali u donošenju ove sramne odluke imenovanja ratnih zločinaca.

Zahtijevamo, da odmah, Ljubomiru Borovčaninu, TRAJNO zabranite društveni – politički rad u BiH i da zabranite rad Streljačkog saveza. Posebno ukazujemo na član statuta saveza “Član 10.
Savez predstavljaju i zastupaju: predsjednik, podpredsjednik i generalni sekretar Saveza, kao i osobe koje ovlasti predsjednik u okviru svojih ovlaštenja.

Lica koja su pravosnažno osuđena za krivična djela protiv privrede, imovine i službene dužnosti kao i lica pravosnažno osuđena za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djeteta i radnje nasilja u porodici, ili prekršaja u vezi sa sportom ne mogu vršiti funkcije ovlašćenog lica ili člana organa upravljanja Saveza niti bilo kog drugog učlanjenog pravnog lica u okviru Saveza.”

Prema navedenom Članu 10 ne možete biti funkcioner u savezu ako ste napravili prekršaj u sportu, a možete ako ste učestvovali ubistvima preko 8000 Bosnjaka u Srebrenici i zbog toga pravosnažno presuđeni od Međunarodnog suda.

Pozivamo Vas da otklonite opstrukcije HDZ u upisu presuda ICTY / MICT u evidencije BiH što se blokira skoro 6 godina. Pozivamo vas, da poštujete mandat koji vam je povjeren, i da štitite zakon i mir u BiH. Ovakvom politikom nekažnjavanja negatora zločina od strane pravosuđa u BiH i blago rečeno pasivnim odnosom OHR, stvara se klima nepovjerenja u Vas i državne institucije i
stvara se atmosfera,kako kažu pravni experti,da “žrtva uzme pravdu u svoje ruke” Vjerujemo da to nije nikome cilj, ali Vas pozivamo da štitite zakon i nas žrtve što je vaša obaveza shodno Dejtonskom Mirovnom Sporazumu.

Facebook
Twitter
WhatsApp

PREPORUKA