Otpor koji je raspršio jevrejske iluzije o nepobjedivosti

3642

Piše: Zijad Alu Sulejman

Preveo i prilagodio: Semir Imamović

Izraelska okupatorska država, još od samog svog osnivanja, koristi teror (ubijanje, zastrašivanje) kao osnovno sredstvo upravljanja palestinskom zemljom i Palestincima. Sijanje nereda na zemlji je neodvojivi dio jevrejskog bića. Kad god pokušaju potpaliti ratnu vatru, Allah je ugasi. Oni nastoje  na Zemlji smutnju praviti, a Allah ne voli smutljivce.” (Prijevod značenja, El-Maide, 64.). Cionistička tvorevina crpi svoj uticaj i egzistenciju iz krvi palestinskih žrtava, i njeni kreatori su još donedavno vjerovali da im je to dovoljno za siguran i miran bitak, i osvajanje glasova na izborima, a to njihovo uvjerenje se temelji na ”doktrini dominacije” (vjerovanje u superiornost izraelske nacije), o kojoj nas Allah, dželle šenuhu, na više mjesta, obavještava u Svojoj časnoj Knjizi. ”I jevreji i kršćani kažu: “Mi smo djeca Božija i miljenici Njegovi.” Reci: “Pa zašto vas onda On kažnjava zbog grijehova vaših?” A nije tako! Vi ste kao i ostali ljudi koje On stvara: kome hoće On će oprostiti, a koga hoće, On će kazniti. Allahova je vlast na nebesima i na Zemlji i na onome što je između njih, i Njemu će se svi vratiti.” (El-Maide, 18.). Reci: “O Jevreji, ako tvrdite da ste vi od ljudi jedini Allahovi miljenici, onda smrt poželite, ako istinu govorite.” A zbog onoga što ruke njihove čine neće je nikad poželjeti, Allah dobro zna nevjernike.” (Prijevod značenja, El-Džum'a, 6., i 7.). Oni govore da će u Džennet ući samo jevreji, odnosno samo kršćani. – To su puste želje njihove! – Ti reci: “Dokaz svoj dajte ako je istina to što govorite!” (Prijevod značenja, El-Bekare, 111.). Zbog ovakvog svog vjerovanja, oni na druge ljude gledaju kao manje vrijedne i nedostojne bilo kakve pažnje i obzira. Razmislimo o sljedećem ajetu: ”Ima sljedbenika Knjige koji će ti vratiti ako im povjeriš tovar blaga, a ima i onih koji ti neće vratiti ako im povjeriš samo jedan dinar, ako ga ne budeš stalno pratio. Tako je, jer oni govore: “Nama nije grijeh što učinimo neukima” – i o Allahu svjesno govore laži.” (Prijevod značenja, Alu-‘Imran, 75.). Oni vjeruju da im nije ni grijeh, ni sramota, ni odgovornost pred Bogom da bespravno uzimaju muslimanski imetak, jer oni su, u svojim očima, najjači, najvažniji, imaju više prava od drugih na život i ima da se tretiraju  posebno na ovom i budućem svijetu, štaviše, ako im se na ovom svijetu desi kakvo zlo ili ih pogodi nedaća, spremni su, u svom nevjerovanju i bahatosti, ići dotle da Uzvišenog Allaha, optuže za škrtost i bijedu. ”Jevreji govore: “Allahova ruka je stisnuta!” Stisnute bile ruke njihove i prokleti bili zbog toga što govore! Ne, obje ruke Njegove su otvorene, On udjeljuje koliko hoće!” (Prijevod značenja, El-Maide, 64.). ”Allah je čuo riječi onih koji su rekli: “Allah je siromašan, a mi smo bogati!” Naredićemo Mi da se pribilježi ono što su oni rekli, kao i što su, ni krive ni dužne, vjerovjesnike ubijali, i reći ćemo: “Iskusite patnju u ognju.”(Prijevod značenja, 181.). Ova velika iluzija dugi niz godina je njegovana i održavana uz pomoć medija i kroz demonstraciju vojne sile, do te mjere da su sami sebe ubijedili da su nepobjedivi, da im niko ne može stati na put, da za njih ne postoje geografske granice, da je njihova sila nenadmašiva, tá zar nisu porazili višestruko brojniju arapsku vojsku u Arapsko-izraelskom ratu. No ovaj put je pred njima hrabri, slobodarski i strpljivi palestinski narod – uz kojeg je svaki iskreni vjernik i pripadnik islamskog ummeta – koji je spreman žrtvovati sve što ima za odbarnu Kudsa i islamskih svetinja, i Allah će dati bereketa u njihovom džihadu i trudu, u svakom bačenom kamenu i raketi, svakom ispaljenom metku, svakoj kapi krvi i znoja, svakom jauku zarobljenika i jecaju majke. Taj narod ide naprijed bez obzira na izdaju, suprostavljanje, ostavljanje na cjedilu, prevaru, nerazumijevanje, optužbe. Ide naprijed da razbije tu veliku iluziju, i prijateljima i neprijateljima otkrije njenu pravu suštinu, i rasplete sve legende i laži koje su ispletene oko nje, i raskrinka Ameriku i njene saveznike, i postavi nove standarde i pravila igre, a Allah je svjedok da su pripremili koliko su mogli ”snage i konja za boj”.