Ovo je fotografija oca Nerdina Ibrića kojeg su strijeljali zvornički četnici 1992.

869

Nerdin Ibrić Imao je godinu dana kada su pripadnici VRS-e sa pripadnicima zvorničke policije i paravojnih jedinica iz Srbije, njegovog oca Sejfu, zajedno sa oko 750 Bošnjaka, 1.juna 1992.godine odveli na Bijeli Potok, odakle su na nepoznatoj lokaciji svi pobijeni. Objavljujemo fotografije Sejfe Ibrića i njegovih amidžića Ismeta i Beriza koji su istog dana pobijeni od strane zvorničkih četnika.

ibric ismet

ibric beriz