Partizanski pukovnik Vlado Dapčević: Milošević je razbio Jugoslaviju, a JNA je poražena od nenaoružanog naroda /VIDEO/

2203

Partizanski pukovnik Vlado Dapčević , jedan je od najistaknutijih partizanskih vođa i rođeni brat vođe partizanskog pokreta Peke Dapčevića. Vladimir Vlado Dapčević rođen je u Ljubotinju kod Cetinja 14. juna 1917., umro je u Briselu 12. jula 2001. godine. Crnogorski revolucionar, sudionik NOB-a, disident i politički robijaš u Titovoj Jugoslaviji. Više od 20 godina proveo u zatvorima kao politički zatvorenik. Tokom 90-ih godina prošlog stoljeća je kroz brojne medijske nastupe snažno kritizirao velikosrpsku politiku i Slobodana Miloševića. Optuživao Miloševića kao grobara Jugoslavije, a JNA izravno optuživao kao agresora na Sloveniju, Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu, nazivajući je gubitnikom od nenaoružanog naroda.