Podjela zaostavštine prije smrti ostavitelja

8673

Posjedujem nekretninu čija ukupna površina iznosi 100 m2, i sastoji se od trgovačke radnje (30 m2), magacina (40m2) i knjižare u prizmelju (30 m2), a uz to posjedujem i četiri stana za stanovanje. Otac sam šestoro djece, tri sina i tri kćeri, sinovi su oženjeni a kćeri udate. Stanove sam izdao pod kiriju sinovima i jednoj kćerki, knjižaru i magacin jednom sinu, a trgovačku radnju drugoj dvojici sinova. Dvije kćerke su ostale izvan ove raspodjele. Želim, prije svoje smrti, napraviti testament koji bi sadržao jasna upustva o šerijatskoj podjeli spomenutih nekretnina, ili za svog života razdijeliti imetak među djecom, kako bi spriječio bilo kakvu vrstu nesporazuma i svađe nakon moje smrti? Šta mislite o tome?

Vijeće za fetve islamskog portala www.islamweb.net, br. fetve  14 893.

Prvo što trebaš uraditi, jeste da potvrdiš svoje isključivo vlasništvo nad spomenutim nekretninama, kako nijedno od tvoje djece, nakon tvoje smrti, ne bi moglo svojatati dio nekretnine kojeg si mu dao na korištenje. Za šerijatsku podjelu zostavštine nije potreban nikakav testament, jer su propisi nasljeđivanja i udio svakog nasljednika u nasljedstvu percizno definisani Šerijatom. Prema tim propisima postoje dvije vrste nasljednika: ashabul-faraiz (nasljednici kojima je Kur'anom, Sunnetom ili Konsenzusom određen alikvotni dio nasljedstva) i ʻasaba (univerzalni nasljednici, tj. nasljednici kojima nije određen alikvotni (idealni) dio u nasljedstvu). Također, imovina kojom trenutno raspolažeš podložna je uvećanju, kao i umanjenju, a nije isključenja i mogućnost da, neko od tvoje djece, umre prije tebe, što bi dovelo u pitanje efektivnost i svaki smisao testamenta. Što se tiče podjele zaostavštine prije smrti ostavitelja, tu imamo dvije situacije: prva, da se podjela izvrši prema propisima nasljednog prava, a druga je da se podjela izvrši po osnovu poklona (darovnog ugovora). Prvi oblik podjele nema šerijatsko utemljenje, jer nije ispunjena jedna od osnovnih pretpostavki za nasljeđivanje, a ona je smrt ostavitelja. Drugi oblik podjele je ispravan ukoliko su ispunjeni uslovi valjanosti darovnog ugovora, kao što su ponuda i prihvatanje, preuzimanje poklona od strane daroprimca ili postojanje dozvole za preuzimanje i fizičko i mentalno zdravlje darodavca. U tom slučaju, ako bi neko od daroprimaca umro prije darodavca, nekretnina ili dio nekretnine koju je dobio na dar, prelezi u ruke njegovih zakonskih nasljednika. Allah najbolje zna!

Izvor: http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=14893