Porodice žena i djece koji se nalaze u Siriji traže od države da omogući njihov povratak

229

Protest porodica žena i djece smještenih u kampovima u Siriji održan je danas pred zgradom Parlamenta Bosne i Hercegovine.

Cilj protesta je skrenuti pažnju vlastima naše zemlje na loš položaj njihovih najmilijih, ali i podsjetiti ih da se aktivnije angažuju na njihovom povratku.

Dvadeset devet žena i sedamdesetoro djece se, prema najnovijim podacima bezbjednosnih službi u Bosni i Hercegovioni, nalazi u dva sirijska kampa.

Porodice žena i djece tvrde da se o njihovom položaju u Siriji malo zna, ali da sve informacije koje uspiju da dobiju ukazuju na to da je on izuzetno nepovoljan, da žive u lošim uslovima i da je način na koji su tretirani nehuman, prenosi bhrt.ba.

Upravo je to razlog zbog kojeg su se okupili ispred zgrade Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Nakon kraćeg protesta planirano je da svoje zahtjeve uruče Ministarstvu bezbjednosti Bosne i Hercegovine.

Od državnih vlasti traže da se aktivnije uključe u proces povratka državljanki BiH iz Sirije i njihove djece.

Ranije se iz Ministarstva Bosne i Hercegovine moglo čuti da je taj proces sada posebno usporen zbog pandemije koronavirusa, ali i da se povrat državljana Bosne i Hercegovine može upriličiti na isti način kao što je to bilo u martu prošle godine, kada se u našu zemlju vratilo sedam muškaraca, šest žena i dvanaestoro djece.

Ministar Cikotić razgovarao sa članovima porodica bh. državljana koji se nalaze u kampovima u Siriji

Ministarstvo sigurnosti BiH u skladu sa svojim nadležnostima čini sve da se što prije osiguraju svi neophodni uslovi za povratak i prihvat bh. državljana iz Sirije, posebno žena i djece, poručio je ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Selmo Cikotić, nakon današnjeg sastanka sa članovima porodica bh. državljana koji se nalaze u kampovima Al-Hol i Al-Roj u Siriji.

U ova dva kampa se prema operativnim podacima nalazi još oko 100 osoba (žena i djece). Uprkos spremnosti i opredjeljenosti Ministarstva sigurnosti BiH da nastavi sa procesom povratka započetog u decembru prošle godine, zbog pandemije COVID 19, povratak ovih osoba je prolongiran dok se ne steknu povoljni uslovi.

Ministar Cikotić je naglasio da Ministarstvo sigurnosti BiH u ovoj oblasti sarađuje sa partnerskim zemljama i međunarodnim organizacijama koje su iskazale spremnost da pruže pomoć i podršku institucijama BiH.

Ministarstvo sigurnosti BiH, kao nosilac aktivnosti, provelo je proces prihvata, zbrinjavanja i resocijalizacije prve grupe bh. državljana – šest žena i 12 djece u decembru 2019. godine. U toj grupi vraćeno je i sedam muškaraca, koji su kao učesnici na stranim ratištima, predati u nadležnost pravosudnih institucija BiH.

Sačinjen je i cijelovit pregled stanja i statusa građana BiH u regiji Iraka i Sirije, kao i aktivnosti koje trebaju biti poduzete u cilju sistemskog riješavanja problema povratnika, njihovog prihvata i reintegracije.

U tu svrhu uspostavljena je Radna grupa za koordiniranje procesa povratka državljana Bosne i Hercegovine iz zona sukoba, u kojoj učestvuju predstavnici nadležnih ministarstva, pravosudnih i policijskih agencija sa svih nivoa vlasti kao i socijalne, zdravstvene i obrazovne institucije.