Preporučuje se dijeljenje kurbana na tri dijela…

1502

Aktuelna pitanja i dileme

Preporučuje se dijeljenje kurbana na tri dijela, ali ovakav način podjele nije obavezujući

Odabrao i prilagodio: Mr. Semir Imamović

Rezanje noktiju i šišanje za onoga koji kolje kurban

Šta je sve zabranjeno onome koji želi klati kurban nakon nastupanja mjeseca zul-hidžeta, i da li se ta zabrana striktno odnosi na njega ili obuhvata i njegove ukućane?

Dr. Muhamed ibn Salih el-Munedžid

Hvala Allahu i neka je mir i spas na posljednjeg poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem.

Nakon što nastupi mjesec zul-hidže, onome koji namjerava žrtvovati kurban, zabranjuje se čupanje i šišanje dlaka sa bilo kojeg dijela tijela, rezanje noktiju i kidanje kože.  Sve mimo toga, a što inače podliježe općem propisu dozvole, je dozvoljeno, kao što je oblačenje šivene odjeće, stavljanje kane za žene, upotreba mirisa, intimni kontakt i sl. Zabrana se odnosi samo na onoga koji kolje kurban ali ne i na njegove ukućane. Također, zabrana se ne odnosi na povjerenika (onoga kojeg je vlasnik kurbana ovlastio da u njegovo ime zakolje kurban). Nema razlike, u spomenutom, između muškarca i žene, ženi koja kupi kurban od vlastitog novca zabranjeno je ono što i muškarcu, jer je hadis općeg karaktera. Ovu zabranu, i pored njene sličnosti sa hadžskim i ‘umranskim zabranama, ne možemo nazvati ihramom. Ihram je ustezanje od određenih radnji i postupaka u vrijeme hadžskih i ‘umranskih obreda, kao što su oblačenje šivene odjeće, upotreba mirisa, lov, spolni odnos i sve što mu prethodi. Nijedna od navedenih stvari, onome koji namjerava klati kurban, nije zabranjena. Prenosi se od Ummu-Seleme da je Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekao: ”Kada nastupi zul-hidže, neka se oni, koji imaju namjeru žrtvovati kurban, ustegnu od brijanja i šišanja dlaka i rezanja noktiju.”  (Muslim, 1977.). (Napomena: Oko stepena ove zabrane i njene pritvrđenosti islamski učenjaci nemaju jedinstveno stajalište, neki smatraju da se radi o strogoj zabrani – haramu, dok je, prema mišljenju jednog dijela šafijskih učenjaka, u pitanju stepen zabrane poznat kao mekruh tenzih – pokuđeno djelo. Pogledaj: Šerhu sahihi muslim). (Izvor: www. islam-qa.com).

Mahane koje utječu na ispravnost kurbana

Šta se sve smatra mahanom, koja ukoliko se nađe pri životinji, ona ne može biti žrtvovana kao kurban?

Hvala Allahu i neka je mir i spas na posljednjeg poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem.

Muhammed ibn Salih el-Usejmin

Tri su vrste mahana: prva, mahane koje, prema vjerodostojnom predanju, utječu na ispravnost kurbana; druga, mahane u vezi s kojima je prenesena zabrana, ali ne i sud o neispravnosti kurbana pri kojem se one nađu; i treće, mahane u vezi s kojima nije prenesena zabrana, a koje ako se nađu pri kurbanu umanjuju njegovu potpunost i vrijednost.

U prvu vrstu mahana spadaju: izrazita ćoravost, izrazita bolest, izrazita hromost i izrazita mršavost, kao što se to jasno naglašava u hadisu. Pridodati im se mogu sve ostale mahane koje su na istom stepenu ili su veće od njih.

U drugu vrstu spadaju: probušenost (probodenost), napuknutost i nasječenost uha ili roga uzduž ili poprijeko, o kojima govori hadis Alije ibn Ebi Taliba, radijallahu anhu. U hadisu se kaže da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zabranio da se kao kurban žrtvuje životinja kod koje je nasječeno uho ili rog. Svakako, ne radi se o strogoj zabrani, kojom se sugerira neispravnost kurbana, jer prethodno spomenuti hadis jasno naglašava da na ispravnost utječu samo četiri mahane.

Treću vrstu čine mahane koje ne pripadaju prethodnim dvjema kategorijama. One nemaju nikakvih pravnih posljedica, što znači da nije zabranjeno niti pokuđeno kao kurban žrtvovati životinju pri kojoj se nađe neka od tih mahana, kao što je blaži vid ćoravosti i hromosti i bolesti, napuknutost zuba i sl. (Izvor: Eš-Šerhul-mumti’ ala zadil-mustakne’, 7/439., 440.).

Dileme oko klanja i raspodjele kurbana

S obzirom da nam se približava Bajram i klanje kurbana, odlučio sam da se posavjetujem sa vama u vezi samog čina klanja kurbana i islamskih propisa. Imam 25 godina. Studiram i radim. S obzirom da sam se zaposlio prije nepunu godinu dana i osamostalio u finansijskom smislu, imam želju da ove godine, ako Bog da, zakoljem prvi kurban. Već sam rezervisao kurban i sve oko toga je završeno, ali imam nekoliko pitanja. 1. Mogu li 2/3 kurbana dati nekoj ustanovi? Razmišljao sam o Centru za slabovidnu djecu u Sarajevu, a 1/3 užoj familiji. Razmišljao sam čak i o tome da kompletan kurban dadnem ovoj ustanovi, jer smatram da je možda nepotrebno da dajem članovima uže familije jer svi uglavnom kolju kurban i onda mi se ponovo sve meso koje dadnem familiji opet vrati putem njihovih kurbana koje oni daju meni. Veoma mi je važno vaše mišljenje o ovome. Dakle, da li da dadnem kompletan kurban spomenutoj ustanovi ili 2/3? Nisam mislio da za sebe ostavljam 1/3! 2. Da li da kurban siječem na komade od po npr. 1 kg ili da kompletno 2/3 ili cijeli kurban dostavim Centru, s obzirom da ne znam koliko djece tamo ima i da li je potrebno da siječem na komade? 3. Da li se kurban kolje isključivo iz zahvalnosti Gospodaru ili se može zaklati u svrhu ispunjenja neke želje? Moje prvobitno mišljenje i…

Preuzmite BESPLATNO najnoviji broj SAFF-a (broj 303) ovdje